Inspiratiebundel Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming

Wat vraagt het werken met en voor kinderen, gezinnen en huishoudens in mogelijk onveilige situaties van professionals? Welk handelen (houding, gedrag) is hierbij helpend, en wat kunnen we juist beter laten? Hoe ziet dit er dan concreet, in de praktijk, uit? En hoe kunnen leidinggevenden hieraan bijdragen?

Lees deze case

Niet over ons zonder ons

De Community of Practice (COP) Inburgering van Hart van Brabant is onder begeleiding van K2 druk bezig geweest met het ontwikkelen van een regionale begrippenlijst en een praatplaat. Het doel: professionals in de regio geven een eenvoudige en eenduidige uitleg aan statushouders over het inburgeringsproces om verwarring te voorkomen. In dat ontwikkelproces zijn statushouders zelf uiteraard onmisbaar: ‘niet over ons zonder ons’.

Lees deze case

Praktijkbeleid: de koppeling tussen beleid en werkelijkheid

Hoe komen we structureel vooruit en realiseren we betere zorg en ondersteuning voor mensen en gezinnen in een kwetsbare positie? Ons antwoord: door van praktijkbeleid de standaard te maken.

Lees de case

Bestaansonzekerheid voorkomen en verminderen

Nieuw advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving! K2 mocht meelezen/denken, mooi om hier een bijdrage aan te leveren.

Lees de case

Aan de slag mét ervaring!

In alle opdrachten die we uitvoeren betrekt K2 mensen met ervaring.

Lees de case

Bestuurlijk leren mét de praktijk

Hoe neem je bestuurders op een indringende wijze mee met wat professionals in de praktijk meemaken én hoe zorg je dat zij een stap nemen om de praktijk te verbeteren?

Lees de case

Gerealiseerde projecten

1707397068131 111817965796
K2 x HKU: over de brug!

Ontwerpkracht zien wij als waardevolle toevoeging bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld in de verbinding tussen inwoners en gemeente, wat het uitgangspunt was voor de samenwerking tussen K2 en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Schermafbeelding 2024 02 15 111821594156
Bestaansonzekerheid voorkomen en verminderen

Nieuw advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving!  K2  mocht meelezen/denken, mooi om hier een bijdrage aan te leveren. En goed dat er weer veel aandacht uitgaat...

1 visie 111824268600
Een vliegwiel voor domeinoverstijgende samenwerking

Kunnen jullie ons begeleiden bij de aanbesteding van maatschappelijk werk en welzijnswerk? Om diverse redenen koos de gemeente Beekdaelen ervoor om dit te gaan doen. Het besluit was...

liggend meisjes 111826535185
Opbrengsten ontwikkeltraject Positieve gezondheid gemeente Goirle

Opbrengsten ontwikkeltraject Positieve gezondheid gemeente Goirle   Aandacht voor de veerkracht van mensen en wat hun leven betekenisvol maakt. Dat is de kern van Positieve Gezondheid. In 2022...

Schermafbeelding 2023 11 02 111830672545
De stabiliteitsaanpak op het NOS-journaal

De NOS  kwam langs om verslag te leggen dat het kan: meer stabiliteit en minder stress voor inwoners in een kwetsbare positie. In de gemeente Horst aan de...

Schermafbeelding 2023 10 31 111830835663
Praktijkbeleid - de koppeling tussen beleid en werkelijkheid

Hoe komen we structureel vooruit en realiseren we betere zorg en ondersteuning voor mensen en gezinnen in een kwetsbare positie? Ons antwoord: door van praktijkbeleid de standaard te maken.

Vroegtijdig laagdrempelige ondersteuning bij scheidingen foto 111836299181
Vroegtijdig, laagdrempelige ondersteuning bij scheidingen

Het aantal complexe scheidingen is de afgelopen jaren fors toegenomen, en steeds meer kinderen komen daardoor in de knel. De aanpak van complexe scheidingen is inmiddels belangrijke opgave in het jeugd- en gezinsdomein.

Schermafbeelding 2023 06 15 om 09.26. 111842785611
Het kan anders!

In de podcastserie De Blikopener wordt besproken wat er anders moet in de ondersteuning voor mensen in kwetsbare situaties. Het is een opgewekte podcast over werken met een...

ervaring 111842784431
Aan de slag, mét ervaring!

In alle opdrachten die we uitvoeren betrekt K2 mensen met ervaring. Ervaringswerkers of de inwoners om wie het gaat. Zij vormen de springplank om duurzame verbeteringen te realiseren. ...

vader en dochter aan zee speels 111847117140
Samenwerken loont

Hoe gemeenten in de regio Zuidoost-Utrecht zich samen inzetten voor de juiste ondersteuning en zorg aan kinderen en gezinnen; Zo Thuis Mogelijk Opgroeien

jongere op mobiel close up 111852024931
Kinderen groeien zo thuis mogelijk op

Hoe maak je met elkaar concrete stappen? Lessen uit de
praktijk van de jeugdhulpregio Zuidoost Utrecht

IMG  111852431809
Bestuurlijk leren mét de praktijk

Hoe neem je bestuurders op een indringende wijze mee met wat professionals in de praktijk meemaken én hoe zorg je dat zij een stap nemen om de praktijk...

casebilt 111854926502
Vast tussen wal en schip

Verbetermogelijkheden in de dienstverlening aan inwoners in een kwetsbare positie   “Ik heb het gevoel dat ik vastzit thuis en geen kant op kan. Het is een vicieuze...

woerdenpg 111856845406
Woerden gaat voor integraal beleid vanuit Positieve gezondheid

Hoe maken we integraal beleid vanuit Positieve gezondheid én hoe betrekken we in de uitvoering ervan partners en inwoners? Deze vraag stelde gemeente Woerden aan K2. De gemeente...

stapel papier853 lowres 111886919826
Stressbakje: minder financiële stress, meer stabiliteit en effectievere hulp

Veel mensen in een kwetsbare positie lopen op tegen de enorme fragmentatie van voorzieningen in de gezondheidszorg en het sociale domein. Dat bezorgt hen veel – onnodige –...

Goirlepg 111856846009
Positieve gezondheid in Goirle

Hoe kan Positieve Gezondheid een plek krijgen in de dagelijkse werkpraktijk van klantmanagers van de gemeente Goirle? K2 is gevraagd om, samen met een kerngroep, het team van...

d2690cf6 2b73 419b ae74 5ed35aaab2ba 111859973311
Aan de slag in Zeeland!

Leren door ervaren   Een professional vertelt: “We werken allemaal in het sociaal domein, dus het verbaast me dat we toch allemaal vanuit een andere blik kijken naar...

Expo ijsselstein  111864474073
Geen rapport maar een expositie

Floor Verhagen - van Woerkun, huisarts in IJsselstein: "We werken vaak langs elkaar heen en willen graag samenwerken.” Eveline Schell, wethouder in IJsselstein: “Het kan beter. Van een ketensamenwerking naar een netwerksamenwerking gaan is het doel.”

< vorige 1 2 3 4