1 Begrijpen

We gaan in gesprek met inwoners in een kwetsbare positie en professionals uit de praktijk. Luisteren, de context in kaart brengen en het probleem analyseren staan centraal.

Voorbeelden:
 • Verhalen ophalen (storytelling)
 • Stakeholderanalyse
 • Meedraaien / observeren
 • Analyse complexe casuïstiek
 • Analyse data
illustratie - meisje met verrekijker

2 Ideeën vormen

We werken visueel en creatief aan nieuwe ideeën. Draagvlak vormt hierbij de basis: zonder draagvlak geen duurzame oplossingen.

Voorbeelden:
 • Brainstormen en ontwerpen
 • Werksessies met de betrokkenen: ideeën genereren
 • Praatplaten en infographics
 • Concreet en pragmatisch plan van aanpak
illustratie - man op ladder

3 Aan de slag

We beginnen klein en gaan aan de slag: vaak blijven veranderingen mooie voornemens op papier, maar je weet pas of het werkt als je het gaat doen. En daar zijn we goed in.
We houden het simpel en betrekken bestuur, beleid, professionals en inwoners in een kwetsbare positie / ervaringsdeskundigen zelf.

Voorbeelden:
 • Leertrajecten / simulaties
 • Experimenten
 • Dialoogsessies
illustratie - aan het werk

4 Monitoren, evalueren en bestendigen

We combineren verhalen met data om de situatie goed te kunnen duiden. We verbeteren en sturen bij en krijgen zo relevant beleid
werkend in de praktijk.

Voorbeelden:
 • In gesprek met inwoners in een kwetsbare positie en professionals uit de praktijk.
 • Storytelling evaluatie methode
 • Data analyse
 • Werksessies
 • Train de trainer
 • Intervisie
illustratie - 1234

Leidende principes K2

Als iets uitdaagt en inspireert, bereik je meer
Verhalen zijn een katalysator voor verandering
Visualisaties en duidelijke taal: geen abstracte plannen, maar concrete stappen
Leren door ervaren zorgt voor meer resultaat in de praktijk
Gezondheid is meer dan ziekte alleen. Het Stabiliteitsmodel van K2 helpt ons keer op keer om naar alle levensvraagstukken van mensen in een kwetsbare positie te kijken. Het helpt ons om te werken aan een zelfredzame basis ook voor mensen met zeer complexe problematiek.
Evelien Meijerink, projectleider Grip op Onbegrip, regio Noord-Limburg