Wij geloven dat er nog zóveel beter kan om kwetsbare mensen in staat te stellen een goed leven te leiden. Hoe we dat doen? Wij luisteren naar kwetsbare mensen en professionals uit de praktijk en voegen hier kennis en creativiteit aan toe. Door onze inhoudelijke, creatieve en concrete aanpak komen we tot relevant beleid en vernieuwende werkwijzen voor de praktijk. Ieder van ons met een eigen motivatie, allemaal betrokken en gedreven. Zo maakt K2 blijvend verschil voor kwetsbare mensen.

K2 helpt overheden en organisaties met het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Door projectleiding en procesbegeleiding, leertrajecten en werksessies, of onderzoek en advies. Er is vaak visie genoeg, maar hoe gaan we aan de slag en overbruggen we de kloof tussen papier en praktijk? Hier kan K2 bij helpen. Aansprekende innovaties, samenwerking en praktische oplossingen bieden: daar zijn we goed in.

Leer ons kennen
Kernwaarden

Open, bevlogen en resultaatgericht

K2 had de kennis in huis om onze vraagstukken op het organiseren van de lokale toegang en samenwerking rondom complexe casuïstiek goed te onderzoeken, en kozen voor een verrassende invalshoek tijdens het adviestraject. Hiermee legden de adviseurs de kern bloot van wat er speelde. Daarnaast waardeer ik de openheid van K2 enorm. Dat laten ze zien in de wijze waarop zij communiceren, continu contact maken en verbinding zoeken. De manier waarop zij werken zorgt er ook voor dat niemand zich bekritiseerd voelt en je echt samen werkt aan verbeteringen. Met hun aanpak om een werksessie te koppelen aan het onderzoek, zorgden ze voor een zachte en goed onderbouwde landing van hun advies. Er werden tijdens die werksessie ook meteen piketpaaltjes geslagen en acties in gang gezet in de uitvoering. Dat lukt, doordat K2 authentiek is in haar optreden en de focus legt op samen met elkaar werken aan de zaken verbeteren.

Franc Das, senior beleidsadviseur sociaal domein, gemeente Son en Breugel

Meer over ons

Actueel

Betere zorg voor vluchtelingen: vertrouwen is het sleutelwoord!

Wat kunnen huisarts en andere zorgprofessionals doen om betere zorg te verlenen? Veel concrete tips in dit inspirerend artikel over betere zorg voor vluchtelingen! Spoiler-alart: Het...

Lees meer

Op weg naar een eigen plek

Hoe verloopt de uitstroom vanuit Beschermd Wonen? Wat vinden uitstromers en professionals al goed gaan en wat kan er verbeterd worden? Met deze vraag kwam...

Lees meer

Nieuws

Voor jou verzameld; nieuws en ontwikkelingen vanuit het sociaal-, zorg- en veiligheidsdomein

Elke twee weken maken we een overzicht van de belangrijke nieuwsberichten die zijn gepubliceerd. Veel leesplezier!

Lees meer

Opdrachtgevers over ons

Het is eigenlijk heel simpel. K2 levert gewoon goed werk. Het is een inhoudelijk sterk bureau dat ervoor zorgt dat het project/opdracht tot een goed einde komt.

Geurt van den Broek, beleidsadviseur Samenlevingszaken gemeente Wijk bij Duurstede

Ik ben echt ontzorgd door K2, het initiatief lag bij hen en ik kon er volledig op vertrouwen dat het goed kwam. Ik ben erg blij met het resultaat en het gesprek dat op gang kwam. We kunnen nu breed gaan inzetten op stress en angst en willen daar ook echt op doorpakken. Een fijne samenwerking dus, waarin we ook gewoon veel hebben gelachen.

Quirina Bosch-van Hest, beleidsadviseur Sociaal Domein gemeente Loon op Zand

K2 leert ons op beleids- en uitvoeringsniveau anders te werken. Werken volgens de bedoeling staat bij hen centraal en het enthousiasme hiervoor werkt zeer aanstekelijk. Met frisse blik zien de adviseurs scherp wat er nodig is. Patronen tussen casuïstiek uit de praktijk verbinden ze aan beleidsaanpassingen, nieuwe experimenten of een nieuw idee om het sociaal domein te verbeteren. Ook als dat niet exact de opdracht was maar het gaandeweg wel een kans blijkt te zijn. Dat komt echt voort uit de bevlogenheid van K2. Met kleine stappen en soms met volle kracht vooruit als de ruimte er is. Zowel uitvoering als beleid raakt hierdoor gemotiveerd en de bereidheid om nieuwe experimenten uit te voeren en daadwerkelijk anders te werken groeit.

Christa Graafland, manager Sociaal Domein gemeente Zeist

Door het onderzoek van K2 kregen we inzicht in het feit dat het systeem dat we hebben opgezet om minima in onze gemeente te ondersteunen leidend was geworden. Dit ging ten koste van de inwoners waar we het voor doen. Het volgen van de procedures en het controleren van inwoners had te veel de overhand gekregen. K2 liet met verhalen van inwoners de praktijk scherp aan ons zien en kwam ook met oplossingen, zonder het van ons over te nemen. We hebben samen de verbinding gemaakt naar nieuw beleid tijdens een praktische werksessie, begeleid door K2. Hierdoor zagen we hoe een inwoner ons beleid beleeft. Dit gaf inzicht in het proces dat wij doorlopen in het bepalen van onze keuzes, en leidde ertoe dat we voor het nieuwe beleid écht uit zijn gegaan van wat goed is voor de inwoners, en daar ons systeem naar gevoegd hebben. Door de aanpak van K2 is een duurzame verbetering van ons beleid ontstaan. We zijn van controleren van naar vertrouwen op inwoners gegaan.

Quirina Bosch-van Hest, beleidsadviseur Sociaal Domein gemeente Loon op Zand

Tijdens de simulatie van Jan zag ik heel scherp hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Hoe professionals langs elkaar heen kunnen praten en zich focussen op het maken van plannen binnen de systeemwereld. Jan stond er gewoon naast en je had meteen kunnen beginnen met het verminderen van de stress. Er kwamen ook belemmeringen aan het licht: zo is niet elke professional in staat om een verstandelijke beperking te herkennen. In overleg hebben we daarom meteen specifieke testen voor het herkennen van lvb-problematiek aangeschaft. Door de simulaties die K2 uitvoert doen we als beleidsmakers waardevolle inzichten op die we meteen kunnen toepassen om de praktijk te verbeteren. Als beleidsmaker ervaar je zo heel direct waar je het voor doet en hoe belangrijk de verbinding met de praktijk is. K2 heeft ook een teamdag van onze beleidsafdeling begeleid omdat we weten hoe zij met kleine creatieve aanvullingen een positieve groepsdynamiek tot stand brengen. Doel was om meer focus met elkaar te krijgen: waar willen we dit jaar aan werken? Door allerlei inhoudelijke onderdelen in combinatie met leuke werkvormen en een tastbaar resultaat in de vorm een Polaroid foto van je team met je persoonlijke doel eronder werd het effect van deze bijeenkomst groot en bleef bij medewerkers ook langer in beeld.

Kristin Nooijen, themamanager Samenleving gemeente Utrechtse Heuvelrug

De gemeente Woerden evalueerde het sociaal domein in 2017. Dat deden we in de volle breedte (beleid, uitvoering, inkoop en bedrijfsvoering). We vroegen K2 om ervaringen op te halen van onze inwoners. K2 verzamelde voor Woerden bijna 250 verhalen. Dat deden zij op basis van interviews, die vervolgens werden getranscribeerd. K2 maakte patronenanalyses op basis van de transcripties. Het bleek voor Woerden een duidelijke toegevoegde waarde op de meer kwantitatieve kant van de evaluatie. Door het via K2 aan inwoners te vragen, kreeg Woerden representatieve kwalitatief hoogwaardige input. Het resultaat bleek vooral bruikbaar voor verdere verbetering van beleid en uitvoering en de aansluiting daartussen. Het leidde in Woerden tot een verandering van model. We gingen van een loketmodel (gericht op alleen zorg beschikken) naar een model met casemanagement, omdat de inwoners dit duidelijk aangaven in hun verhalen. Dit signaal werd ondersteund door de medewerkers, maar dat hadden wij nooit alleen uit de cijfers gehaald.

Hans Witteveen, strateeg Sociaal Domein gemeente Woerden

K2 dacht goed na over welke inwoners de meest waardevolle input konden leveren voor onze vraag. We dachten zelf aan ouderen van 75plus maar K2 draaide het om en overtuigde ons om aan de slag te gaan met 60plussers en hen een tijdreis te laten maken zodat ze nú actief konden meedenken over later. Een goede keus. Tijdens de bijeenkomst konden deze yep’s (young elderly people) op een leuke manier input geven die meteen visueel werd gemaakt door bijvoorbeeld simpele stickers op de muur. Er was veel ruimte voor eigen regie. Ook sloot K2 middels de selectie, uitnodiging, voorbereiding van de beleidsmedewerkers en uitvoering van de bijeenkomst zeer goed aan bij de leefwereld. We zijn blij met het resultaat: we hebben nu meer focus op de onderwerpen die de yep’s zelf inbrachten tijdens de sessie. En er komt meer diversiteit in de aanpak omdat we rekening willen houden met de verschillende typen ouderen die er volgens de analyse van de bijeenkomst in de toekomst in Lansingerland zullen zijn. Dit hebben we vertaald naar het Actieplan Langer Thuis.

Sylvia Oosterman, beleidsadviseur Sociaal Domein gemeente Lansingerland

K2 voerde voor deze opdracht een experiment met ons uit. We hadden nog nooit een calamiteitensimulatie uitgevoerd en vooraf vonden de deelnemers dit ook best spannend. De simulatie was tot in de puntjes verzorgd: van realistische twitterberichten tot interviews met Hart van Nederland. Ter plekke moesten we onder tijdsdruk keuzes maken. Wat delen we met de pers? Wanneer schalen we op? De simulatie daagde uit en speelde direct in op de keuzes die we maakten. Door de reflectie die ‘Mister Protocol’ ter plekke teruggaf was er ruimte voor gesprek, mét humor. Die combinatie zorgde voor een veilige omgeving om met elkaar te oefenen en te leren. Dit resulteerde in aanpassingen van het protocol én in het gevoel wanneer we in een dergelijke situatie terecht komen, we dit ook samen het hoofd kunnen bieden.

Beja Burema, manager Sociaal Domein gemeente Utrechtse Heuvelrug

Jolet heeft vanuit haar rol als projectleider een aantal projecten en activiteiten van team onderzoek van de GGD Hart voor Brabant in versnelling gebracht. Ze is proactief, betrokken en to the point.

Wieteke de Vries, coördinator team onderzoek GGD Hart voor Brabant

Anne zwemt gemakkelijk dwars tegen de massa in en iedereen die haar tegenkomt draait heel gemakkelijk om zonder er erg in te hebben en zwemt met haar mee, dat effect heeft zij. Ik kan het eenieder aanraden met haar samen te werken!

Christine de Bruijn, afdelingshoofd Samen Leven Gemeente Zeist

Als regio West-Brabant West hebben we al vele malen met K2 samengewerkt omdat zij altijd betrokken en gedreven met ons aan het werk gaan. Hun kracht zit in het organiseren van bijeenkomsten, deze zijn altijd inspirerend en leveren een schat van informatie op.

Patrick Ros, beleidsadviseur Gemeente Roosendaal

Van praktische tot strategische opgaven; Anne komt iedere keer snel tot de kern van de vraag. Vervolgens pakt ze een opgave daadkrachtig op en maakt ze het gezamenlijk werken aan een oplossing gewoon zo leuk, dat mensen om haar heen er energie van krijgen.

Anneke Doornbos-van Kooten, senior beleidsadviseur jeugd Gemeente Utrechtse Heuvelrug

In Zuid-Holland Zuid heeft K2 een leertraject begeleid waarbij ambtenaren, jeugdprofessionals en zorgaanbieders betrokken waren. De spanningsvelden tussen de verschillende invalshoeken en belangen werden op een open en plezierige wijze geadresseerd. Hun werkwijze kenmerkt zich door flexibiliteit.

Jannie Storm, manager Serviceorganisatie jeugd Zuid Holland Zuid

We hebben preventie echt op een andere manier vormgegeven en mooie concrete resultaten geboekt. Anne van K2 was in dit project een inspirerende drijvende kracht voor ons!

Robbert Moorman, senior adviseur Samen Leven Gemeente Zeist

Zin om eens met ons te sparren?

Wat beter kán, moet ook beter. Helemaal mee eens? Dan staan wij voor u klaar.
Neem contact met ons op om nader kennis te maken.

Goed idee!