Opleiding 'Van praktijk naar beleid'

K2 werkt mee aan het ontwikkelen en uitvoeren van de opleiding ‘Van praktijk naar beleid’, een initiatief van het Platform Sociaal Domein.

 

Beleid voor inwoners in een kwetsbare positie, voor wie het beleid in het sociaal, zorg- en veiligheidsdomein juist zo hard nodig is, blijkt lang niet altijd te werken. Wat voor de gemiddelde inwoner prima werkt, geldt niet voor de groep die juist allesbehalve het gemiddelde nodig heeft. Zo komt het vaak voor dat met het beleid de beoogde doelgroep niet wordt bereikt, doelen niet worden behaald en soms zelfs zorgt voor neveneffecten en problematiek alleen maar verergert. Wat kunnen we hieraan doen?

Beleid en regels volgen op de werkelijke praktijk en niet andersom. Dat klinkt heel logisch, maar zo werkt het in de praktijk vaak niet. Leven in armoede is  bijvoorbeeld zeer bepalend voor de keuzes die mensen kúnnen maken. Die realiteit echt begrijpen is essentieel voor het ontwerp van passend en werkend beleid. In onze nieuwe opleiding ‘Van praktijk naar beleid’ is de realiteit het vertrekpunt voor beleid. Zo maken we beleid en regels die werken, oftewel: zo maken we ‘praktijkbeleid’.

 

Na deze opleiding:

  • Ben je je bewust van wat praktijkbeleid is en het belang ervan;
  • Heb je tools en ervaring opgedaan om de praktijk zorgvuldig te ontdekken;
  • Heb je de ervaring opgedaan om samen rode draden en passende oplossingsrichtingen te herkennen;
  • Ben je in staat om bestuurders en partners te betrekken bij de knelpunten in de praktijk en passende oplossingsrichtingen;
  • Én ontwikkel je zelf (deels) praktijkbeleid.

 

Bovendien ga je tijdens én tussen de opleidingsdagen door aan de slag met een knellende situatie of vraagstuk uit jouw praktijk. Zo heb je na afloop ook daadwerkelijk toepasbaar praktijkbeleid ontworpen!

Trainer Anne Czyzewski: “Wij kijken met een andere bril naar hoe beleid gemaakt kan worden binnen de huidige systemen waar organisaties in werken. We leren je onder andere hoe je structureel ervaringskennis kunt benutten, relevante praktijkinput ophaalt én hoe je bestuurders hierin mee kan nemen. Op deze manier kan je voor duurzame verbeteringen zorgen voor alle inwoners.”

De opleiding bestaat uit 4 modulen van 2 aansluitende dagen, waarvan 5 dagen op locatie in Utrecht en 3 dagen op de eigen werkplek met digitale voorzieningen:

  • Module 1: 14 (met startdiner) en 15 oktober op locatie
  • Module 2: 9 december op locatie + 10 december begeleid aan de slag in je eigen werkomgeving
  • Module 3: 3 maart op locatie + 4 maart begeleid aan de slag in je eigen werkomgeving
  • Module 4: 8 mei begeleid aan de slag in je eigen werkomgeving + 9 mei op locatie met afsluitend diner

 

Tijdens én tussen de opleidingsdagen door werk je aan een case uit jouw eigen praktijk; je ontwerpt hiervoor (deels) praktijkbeleid! Dit vergt dus ook (praktijk)tijd en commitment tussen de modules door.

 

Ben jij beleidsmaker (bij een rijksoverheid, gemeente of maatschappelijke organisatie), wil je verschil maken en van praktijkbeleid jouw manier van werken maken? Schrijf je dan hier nu in!

Dit gaan we doen:

Module 1 - Beleid in de praktijk: je doelgroep in het vizier
In deze module staan we stil bij waarom praktijkbeleid belangrijk is, wanneer je het maakt en vooral: voor wie. Hoe herkent je een knellend vraagstuk/probleem waarvoor praktijkbeleid dringend nodig is? Met o.a. Tim ‘s Jongers (auteur ‘Beledigende Broccoli’ en ‘Armoede uitgelegd aan mensen met geld’) en ervaringsdeskundige Désiré van Pel van Herstel met van Pel. Én Josine Teeuw, gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en voormalig ambtenaar VROM (auteur ‘Ik wil er niets van weten’), die ons meeneemt in ad hoc, ofwel grabbeltonbeleid van de Rijksoverheid. Met deze kennis ga je in jouw eigen organisatie een eerste verkenning doen naar een knellend vraagstuk/probleem om tijdens de rest van de opleiding mee aan de slag te gaan.

 

Module 2 - Hoe onderzoek je de praktijk goed?
In Module 2 richten we ons op het onderzoeken van de werkelijke praktijk rondom een knellend vraagstuk/probleem. Hoe stap je met beide benen ín de praktijk en haal je relevante en realistische praktijkinput op? En welke manier kun je deze inzichten toepassen op een praktijkvraagstuk? Met o.a. Myrthe van Delden en Laura Schröer, onderzoekers bij de NSOB, gaan we in gesprek over het herkennen en duiden van signalen uit de praktijk. 

 

Module 3 - Werkende oplossingsrichtingen ontwerpen
Tijdens module 3 staan we stil bij hóe je alle praktijkinput goed duidt en komt tot werkende oplossingsrichtingen die passen bij het vraagstuk/probleem. We gaan dieper in op dit onderwerp en passen dit toe op de praktijkinput die je voor jouw eigen vraagstuk hebt opgehaald. Wederom in samenwerking met ervaringsdeskundigen en experts, die hun kennis en goede voorbeelden delen. 

 

Module 4 - Duurzaam beleid in de praktijk
Hoe blijf je ook structureel tot goed praktijkbeleid komen? En hoe neem je bijvoorbeeld bestuurders hierin mee? De laatste module van de cursus staat in het teken van het fundament, met inspirerende voorbeelden van overheden waar ruimte is voor praktijkbeleid, zoals Peter Liebrechts, strategisch adviseur sociaal domein bij de gemeente Doetichem. Én staan we uiteraard uitgebreid stil bij het praktijkbeleid dat je binnen jouw eigen organisatie hebt gemaakt.