Illustratie - geld Bestaanszekerheid

Financiën - Huisvesting - Eten en drinken
Hygiëne - Dag- en nachtritme

Illustratie - dokter Continuïteit van
zorg & ondersteuning

Integraal - Herstel van vitaliteit
Betrokken omgeving - Gericht op stabilisatie

Stress verminderen Veiligheid

Voor inwoner zelf
en omgeving

Illustratie - groep mensen Meedoen

‘Trots’ - Sociale contacten
Arbeid of dagbesteding

Meedoen

Mo, 35 jaar: “Ik weet nog dat ik weer vrijwilligerswerk ging doen en dat ik weer in de trein kon zitten. Toen had ik echt het gevoel dat ik er weer bij hoorde.” Meedoen gaat over deelnemen aan een gemeenschap en het hebben van betekenisvolle sociale relaties met andere mensen. Het gaat over een zinvolle daginvulling, het gevoel dat je een bijdrage levert en ertoe doet. Dat geeft een gevoel van trots en erbij horen. Een wezenlijk onderdeel van iemands leven.

Stress verminderen en veiligheid

Jenneke, verbindingsfunctionaris zorg en veiligheid: “door met de politie af te stemmen over de openstaande boetes en voorwaarden aan de zorg te verbinden krijg je een duidelijk plan.” Veiligheid gaat om de persoon zelf én zijn of haar omgeving. Samenwerking op het snijvlak van zorg en veiligheid kan meer stabiliteit opleveren. Gezamenlijk overlastsituaties doorbreken en zo gevaarsrisico voorkomen. Het verminderen van stress is vaak het startpunt.

Continuïteit van zorg & ondersteuning

Pieter, consulent toegangsteam gemeente: “Eindelijk hadden we meneer zo ver dat hij naar de detox ging. Maar dan komt ie terug en dan liggen de flessen daar nog allemaal in de tuin, dan is het risico natuurlijk heel groot dat het allemaal weer opnieuw begint.” Een inwoner moet kunnen rekenen op continuïteit in de ondersteuning en hulp. Op de korte termijn stress verminderen creëert rust en ruimte om stabiliteit te realiseren voor de langere termijn. Dat lukt als alle partijen om een kwetsbare inwoner heen met elkaar samenwerken.

Bestaanszekerheid

Tom: “Mijn nieuwe huis geeft mij ook het gevoel dat de wereld een stukje groter werd in mogelijkheden. Dan heb je echt het gevoel dat je toch wat meer leeft ofzo.” Stabiliteit begint met voorzien zijn in basale basisbehoeften. Denk aan huisvesting, een dag- en nachtritme, hygiëne en een leefbaar huis. Als de basisbehoeften op orde zijn geeft dat ruimte voor behandeling en ontwikkeling.

 

Verdieping op het stabiliteitsmodel

Om het model van meer context te voorzien hebben we een verdiepend artikel geschreven. Meer weten over het effect van giftige stress, toepassingsmogelijkheden en ervaringen van professionals en beleidsmedewerkers. Wil je meer verdieping?