In het kort

In het sociaal domein is geen dag hetzelfde. Verandering is constant, en met deze veranderingen komen zowel kansen als uitdagingen, vooral voor inwoners in een kwetsbare positie en professionals. Bij K2 geloven we dat leren het middel is om deze veranderingen bij te benen, effectiever te worden en echt impact te maken op het leven van mensen die gebaat zijn bij zorg of ondersteuning.

 

Wat is Leren volgens de K2 aanpak?

Wij richten ons op praktijkgericht leren waar professionals, leidinggevenden en bestuurders direct iets aan hebben. Onze leerprogramma's zijn creatief, diepgaand en direct toepasbaar, ontworpen om de echte problemen aan te pakken waar je in de praktijk tegenaan loopt. Geen overbodige theorieën of tijdelijke trends, maar duurzame en zinvolle leerervaringen. Wij nemen het leerproces in het sociaal domein serieus en creëren samen waardevolle en bruikbare leerervaringen. Die maken het werk zinvoller en dragen bij aan ondersteuning voor inwoners die werkt.

 

Zo doen we dit:

  • We starten altijd bij de (lokale) praktijk, zodat we echt goed aansluiten.

  • We voegen ervaringskennis toe om leerprocessen te verrijken.
  • We focussen op de bedoeling en de beoogde verandering.
  • We richten ons op álle niveaus, van lerende bestuurders tot professionals.
  • We ontwerpen samen passende leeractiviteiten op maat.
  • We spreken zowel hoofd als emoties aan (voelen, proeven etc.).
  • We zorgen ervoor dat leren leuk is, er mag (veel) gelachen worden.
  • We creëren ruimte om te ervaren en te experimenteren in de praktijk.
  • We sturen aan op de juiste randvoorwaarden om in het dagelijks werk toe te passen.
En dit levert het op
Leidinggevenden, (zorg)professionals en bestuurders die met K2 aan de slag gaan, ervaren meer nuttige leertijd, waardering voor hun werk en een toename in toepasbare leerervaringen. Dit maakt hun werk zinvoller en zorgt voor een grotere impact op het leven van inwoners in kwetsbare posities.

Impactvol leren

“Ik herinner me nog dat moment waarop ik door een client werd uitgenodigd om pannenkoeken te blijven eten. En hoezeer ik met die uitnodiging worstelde en ook afsloeg. Omdat ik dacht dat dat professioneel was. Het afgelopen jaar heb ik veel gesprekken gevoerd en verhalen gehoord over goed vakmanschap van professionals die werken met huishoudens in onveilige en kwetsbare posities. K2 heeft dit samengebracht tot 6 basisprincipes in een aantrekkelijke en concrete Inspiratiebundel voor professionals, vol verhalen en voorbeelden. Als ik nu weer de uitnodiging krijg om te blijven eten zou ik dat zeker doen. Omdat het traject mij heeft geïnspireerd tot anders handelen. In de praktijk.”

Dit voorbeeld toont precies wat we met onze leerervaringen beogen; namelijk het ‘geleerde’ kunnen toepassen in de praktijk. Omdat iemand geraakt is, geïnspireerd is, bekrachtigd is, gemotiveerd is. En het handelen ook concreet kán toepassen in zijn/haar dagelijkse werk. Dit benadrukt het belang dat K2 hecht aan gerichte, realistische leerervaringen die de spotlight zetten op de kwaliteiten die mensen al in huis hebben en die bekwaamheden versterken.

Actie

Investeer in toepasbare leerervaringen die aansluiten op de praktijk. Neem contact op met K2 om de mogelijkheden te bespreken.