Zo thuis mogelijk opgroeien voor alle kinderen in de regio Lekstroom. Dát is de ambitie van de regio Lekstroom en haar netwerkpartners (sociale teams, Combinatie, SAVE, Yeph, ROEL). Maar voor gezinnen waar problemen zich opstapelen, binnen meerdere (leef)domeinen, en de situatie complex en soms echt knellend is, is sterk samenspel keihard nodig. Alleen dan kunnen we kinderen thuis houden en passende effectieve zorg bieden. Maar dat gaat vaak niet vanzelf.

 

Ter versterking van het samenspel heeft K2 in opdracht van de regio Lekstroom een leertraject ontworpen. Dit bestaat uit meerdere sessies gedurende een jaar, waarin we met uitvoerend professionals én leidinggevenden van alle netwerkpartners rondom complexere gezinssituaties inspireren, oefenen, ervaren, reflecteren en al doende samen leren.

Deelnemer: "Heel inspirerend om het verhaal van ervaringsdeskundigen te horen, dat maakt mij ook weer alert op het veel meer inzetten van ervaringskennis want die mogelijkheid hebben we wel maar we maken er nog veel te weinig gebruik van."

Leersessies

Het leertraject bestaat uit drie sessies en intervisie.

 

Tijdens de eerste sessies staat een brede blik en elkaar tijdig opzoeken centraal. Door elkaar tijdig op te zoeken, nieuwsgierig te zijn naar een fris paar ogen en aanvullende expertise, en zo samen tot een brede en gedegen analyse en plan te komen en elkaar daarin ook stevig vast te houden is beter samenspel mogelijk. Horen wie je waarvoor/wanneer kunt inzetten. Voelen dat je er niet alleen voor staat, dat samen sterker maakt en je daarin mág en zelfs moet investeren. Oefenen met de mogelijkheden die er zijn en ervaren wat dit oplevert, voor zowel jou als professionals als het gezin.

 

We werken onder andere met een simulatie, gaan in gesprek met ervaringsdeskundigen en we maken concrete werkafspraken rond sleutelmomenten in een casus.

 

De tweede sessies staan in het teken van samen beslissen, met elkaar én ouders en jongeren/kinderen, en opschalen wanneer de samenwerking en/of aanpak stagneert. Ervaringsdeskundigen inspireren door te vertellen over hun ervaringen met samen beslissen en wat daaraan wel en niet bijdroeg. We oefenen met opschalen en formuleren samen spelregels wanneer het schuurt, zodat handelen niet uitblijft.

 

Tijdens de derde sessies staat regie centraal. Hoe zorgen we ervoor dat we samen de juiste dingen blijven doen en niet verzanden in wie-doet-wat onduidelijkheid? Ook tijdens deze sessies staan inspiratie, ervaren en experimenteren centraal.

 

Het ontwerpproces

K2 ontwerpt leersessies voor de regio waarin;

· gehoord, gevoeld en ervaren wordt, zodat deelnemers optimaal leren en oefenen met ander (samenwerkings)gedrag

· ervaringskennis benut wordt

· we goed aansluiten bij dilemma’s in de praktijk van professionals en leidinggevenden

· geen sessie hetzelfde is, we zorgen voor afwisseling en telkens passende leeractiviteiten

· gelachen mag worden en waardering gegeven wordt voor de complexiteit van het werk

 

Kortom, een creatief, diepgaand en direct toepasbaar leerwerktraject dat daadwerkelijk bijdraagt aan sterk samenspel voor zo thuis mogelijke zorg in Lekstroom!

Bijdrage door:

Jolet Swagers

Bekijk profiel