Bestuurlijk leren mét de praktijk

Hoe neem je bestuurders op een indringende wijze mee met wat professionals in de praktijk meemaken én hoe zorg je dat zij een stap nemen om de praktijk te verbeteren?

 

Regioadviseur zorg- en veiligheid Maarten Fonkert: “Met deze aanpak hebben we bestuurders scherp kunnen laten zien en hier en daar ook laten voelen, hoe de hun praktijk eruit ziet. We hebben de sessie net achter de rug en ik pak het stokje nu weer over. Door deze interventie hebben we een impuls aan leren gegeven in de regio.”

 

K2 heeft in opdracht van de VNG een methode ontwikkeld om bestuurlijk leren met de praktijk te stimuleren en te zorgen dat er verbeterstappen worden genomen. De uitvoeringspraktijk en de inwoner zelf vormen het uitgangspunt van het bestuurlijk leren. We benutten de kracht van visualisaties en zélf ervaren

 

De methode hebben we meteen in een veiligheidsregio uitgevoerd. We zijn gestart met groepsgesprekken met professionals die werken met mensen en gezinnen met ingewikkelde problematiek op zorg- en veiligheidsgebied. Door geluidsfragmenten, beelden én quotes van de professionals letterlijk tastbaar te maken in een expositie ontstond urgentie en beweging om de situatie in de praktijk te verbeteren. Onze ervaring en tips delen we graag!


Bijdrage door:

Anne Czyzewski

Bekijk profiel
Gemeentebestuurders kunnen hun unieke positie dicht bij de uitvoering gebruiken om hun beleid te verrijken. Deze methode helpt om dat proces op een snelle en beproefde manier vorm te geven.
Yannick Methorst, beleidsadviseur VNG