In het kort

Sterke samenwerking tussen gemeenten, maatschappelijke partners en inwoners is cruciaal om complexe sociale vraagstukken effectief aan te pakken. K2 wijst partijen de weg in het opbouwen, versterken en overwinnen van lastige kwesties in samenwerken. Onder andere door in te zetten op een concrete gezamenlijke ambitie, gedeelde taal, duidelijke samenwerkingsafspraken en het bevorderen van de onderlinge relaties. Gemeenten, zorgaanbieders en maatschappelijke partners die investeren in betere samenwerking volgens de K2 aanpak zien een effectievere aanpak in de hulp en ondersteuning aan inwoners.

 

Werken aan samenwerking volgens de K2 aanpak

 

Samenwerking is niet vanzelfsprekend

Voor inwoners in een kwetsbare positie is samenwerking cruciaal in het versnipperde en verkokerde landschap van zorg en ondersteuning. Samenwerken is echter niet vanzelfsprekend. In de dynamiek tussen organisaties die nodig zijn voor succesvolle hulp voor inwoners kan het ook misgaan.

Ik stap altijd bleu en enthousiast erin bij samenwerken. We beginnen er gewoon samen aan vanuit de gezamenlijke wens om iets te verbeteren. Maar dat zwoegen levert uiteindelijk geen klap op omdat we niet alles goed hebben uitgedacht bij de start.
Manager uit de jeugdhulp

Deze quote laat zien dat partijen op inhoud vaak gemotiveerd zijn om samen aan de slag te gaan, maar dat de voorwaarden voor samenwerking niet altijd op orde zijn. Als het aan de start niet goed geregeld is, kan er later stagnatie of discussie ontstaan. Of de samenwerking wordt van bovenop opgelegd terwijl de uitvoering niet duidelijk heeft wat er verwacht wordt.

 

Verschil maken in de praktijk

In onze werkwijze hebben we altijd oog voor het geheel aan inhoud, spelregels voor samenwerking en relaties. We richten ons met het versterken van samenwerken altijd op het samen verschil maken in de praktijk. Niet alleen de ambitie en afspraken op papier, maar juist samen doen en leren, zodat we daadwerkelijk verschil maken in de praktijk. Altijd met ervaringskennis aan boord.

 

We werken met systeeminterventies om lastige kwesties aan te pakken en zijn bedreven in het (gezamenlijk) maken van analyses. Daarbij bieden we partijen meer inzicht in de dynamiek van samenwerken. Zo leggen we, mét de betrokken partijen, de vinger op nieuwe mogelijkheden en bespreken we lastige kwesties open en productief. We zijn bedreven in samenwerkingstrajecten waar casuïstiek uit de praktijk de rode draad vormt, want juist die praktijk willen we verbeteren. Onderlinge relaties versterken we met praktische interventies, creativiteit en met humor.

En dit levert het op
Samenwerkingspartners die investeren in betere samenwerking volgens de K2 aanpak zien in de praktijk een effectievere aanpak in de hulp en ondersteuning aan inwoners in een kwetsbare positie.

Zo doet K2 dat – een praktijkvoorbeeld 

Hoe zwengel je een samenwerking aan van mensen die elkaar niet of nauwelijks kennen? En niet goed weten wat de andere partij doet? Terwijl samenwerking voor beide partijen en inwoners wel positief is? En iedereen ook nog eens druk is?

 

Het antwoord is simpel: Organiseer een grote lunch met creatieve werkvormen. Dit deden wij voor een gemeente waar we werkten aan netwerksamenwerking. Beide partijen waren aanwezig en doormiddel van creatieve werkvormen leerden deelnemers elkaar kennen en bedachten ze acties om de samenwerking te versterken.

 

Eigenlijk werkt deze simpele aanpak altijd: als je elkaar kent, elkaars werk begrijpt en samen tot acties komt, ontstaat er meer interactie en meer begrip onderling.

Actie

Begin vandaag met het versterken van samenwerking rondom een concrete inhoudelijke opgave. Neem contact op met K2 voor begeleiding en ondersteuning.