Een vliegwiel voor domeinoverstijgende samenwerking

Kunnen jullie ons begeleiden bij de aanbesteding van maatschappelijk werk en welzijnswerk? Om diverse redenen koos de gemeente Beekdaelen ervoor om dit te gaan doen. Het besluit was al genomen: over een jaar en 2 maanden zouden de nieuwe contracten in moeten gaan. Een heel krap tijdspad voor een aanbesteding.

 

Geen tijd te verliezen om aan de slag te gaan. De volgende maand gingen 10 beleidsmedewerkers van de gemeente onder begeleiding van K2 een week lang intensief met elkaar in gesprek en aan de slag om woorden en betekenis te geven aan Maatschappelijke dienstverlening. Daardoor kregen begrippen zoals ‘Integraal werken’, ‘normaliseren’ en ‘eigen kracht’ een lading. Door met elkaar te bepalen wat hieronder werd verstaan, kon stap voor stap steeds verder gefocust worden op de scherpte van de opdracht. Om ervaring uit de praktijk te benutten nodigden we het toegangsteam een dagdeel uit. Met uitvoerende partners zijn vooraf aan de focusweek verkennende gesprekken gevoerd, om mee te geven wat zij in de gemeenschap zagen en wat volgens hen belangrijk was.

 

Zo hielpen we de gemeente om in een week tijd de basis te leggen voor een integrale, breed gedragen én concreet en afgebakende opdracht voor het maatschappelijk werk en welzijnswerk. In kleiner comité kon daarna vlot nauwere uitwerking worden gedaan. Met als resultaat een opdracht waarin doelen en prioriteiten in samenhang met elkaar zijn opgesteld, zodat het voor de uitvoerende partij een logische opdracht is geworden.

 

Vijf maanden later blijkt de focusweek een krachtig vliegwiel te zijn geweest om een grote sprong voorwaarts te maken op het gebied van integraal werken. “We zijn door de Focusweek in een actiestand beland en medewerkers weten elkaar meer dan voorheen domeinoverstijgend te vinden. We zien daar nu al het positieve effect van op diverse dossiers”, aldus Kees Schuman, strateeg sociaal domein.


Bijdrage door:

Mieke de Croon

Bekijk profiel
1 visie 111824268001