Mieke de Croon

Als organisatiekundige onderzoek ik graag de wijze waarop een team of samenwerking georganiseerd is, en wil eraan bijdragen dit te verbeteren. Voldoening haal ik uit anderen beter hun werk laten doen, door te zorgen voor de juiste inhoud en randvoorwaarden. Zodat bestuurders, beleidsmakers en professionals zich zo goed mogelijk kunnen inzetten voor mensen in een kwetsbare positie.

 

Als adviseur benut ik daarom mijn kwaliteiten om complexe situaties te analyseren. Ik maak bespreekbaar wat schuurt en waar verbeterkansen liggen. Een goede voorbereiding en strategie uitdenken helpt mij in het zetten van stappen. Ik heb veel vakkennis van het brede sociaal domein en benut die verschillende invalshoeken om te adviseren over het verbeteren van samenwerking.

 

Expertise

Bestaanszekerheid, participatie, inburgering, projectleiding, procesbegeleiding, onderzoek en evaluatie, lokale overheid, ketensamenwerking, governance

 

Opleiding

Training De Informele Leider (de Baak), Training dagvoorzitter en gespreksbegeleiding (dagvoorzitter.nl), Master Organisatiewetenschappen - Organization of cultural diversity (Universiteit van Tilburg), Master Management (KU Leuven), Bachelor Cultuurwetenschappen (Universiteit van Tilburg).