Werken met de stabiliteitsaanpak is werken met een nieuwe blik. In de gemeente Horst aan de Maas geeft K2 training om meer stabiliteit voor inwoners in een kwetsbare positie te creëren en minder gefragmenteerd te werken.” – luidde het bericht van de podcastserie De Blikopener over ons werk met de gemeente Horst aan de Maas. Benieuwd naar deze blik en hoe Horst aan de Maas haar dat eigen heeft gemaakt?

Lees hieronder meer.

 

Steeds meer mensen in Nederland ervaren een stapeling van problemen. Zo heeft 4 op de 10 mensen een psychische kwetsbaarheid, zijn 2,5 miljoen mensen laaggeletterd, hebben 650.000 huishoudens problematische schulden en heeft 12,5% van de jongeren tussen de 16 en 27 jeugdhulp, jeugdzorg of jeugdreclassering ontvangen. Een opeenstapeling van problemen kan iemands leven volledig ontwrichten en leiden tot ernstige fysieke en psychische klachten. In het ergste geval kan iemand een gevaar vormen voor zichzelf en/of de omgeving. Daarnaast zorgt de verkokering van ons huidige systeem ervoor dat iedere organisatie en professional naar een stukje van die stapel problemen kijkt en daar met alle goede bedoelingen oplossingen voor probeert te bedenken, die soms alleen niet effectief zijn doordat een brede blik op de gehele stapel mist.

 

Als gemeente kan je een cruciale plek innemen als verbindende factor tussen alle organisaties om daadwerkelijk verschil te maken voor inwoners. Verbinden door niet alleen in beleidsstukken ‘de inwoner centraal’ te zetten, maar door breed te kijken naar het gehele leven van een inwoner en te sturen op het gezamenlijk verminderen van stress en vergroten van stabiliteit.

 

Maar hoe kijk je nou echt breed naar iemands leven? Hoe prioriteer je waar je mee aan de slag gaat bij een stapeling aan problemen? Wat doe je als er een veiligheidsrisico is? In de gemeente Horst aan de Maas trainden we uitvoerders, beleidsmakers en leidinggevenden een jaar lang in de stabiliteitsaanpak waarin o.a. deze onderwerpen centraal staan. Zo werkten we samen met de hele gemeente aan de ontwikkeling van de stabiliteitsaanpak op maat voor Horst aan de Maas.

 

Onze aanpak

De grote massa kijkt zijn gedrag niet af van de excentriekelingen, maar van mensen die op hen lijken.’ Een van de wijsheden van expert in verandering Ben Tiggelaar en iets wat we in Horst aan de Maas succesvol hebben toegepast. Trainingen hebben namelijk geen effect als dit daarna niet wordt vastgehouden in het dagelijks werk en er intern geen mensen zijn die dit nieuwe gedrag onder de aandacht blijven brengen. Daarom hebben we bij het opzetten van dit verandertraject direct een groep sleutelfiguren samengesteld. Dit zijn uitvoerende professionals, beleidsmakers, managers en bestuurders van de verschillende afdelingen van de gemeente (zorg, werk en inkomen, veiligheid, juridische zaken). We trainden hen niet alleen in de basis van de stabiliteitsaanpak, maar ook hoe je andere samenwerkingspartners én je eigen collega’s hierin meeneemt. Met als doel dat de sleutelfiguren ook na ons vertrek de stabiliteitsaanpak blijven aanjagen, zowel intern binnen de gemeente als daarbuiten.

 

Ook trainden we, samen met de sleutelfiguren, de rest van de gemeente in het denken en werken volgens de stabiliteitsaanpak. Tijdens de trainingen zetten we simulaties met trainingsacteurs gebaseerd op casuïstiek uit de praktijk in om direct te oefenen, samen met lokale ervaringswerkers. Met als centrale vraag: hoe creëer je samen stabiliteit voor een inwoner in een kwetsbare positie? Hoe bepaal je wat urgent is en kom je tot een gezamenlijk plan? Wanneer schaal je op? Wat is rugdekking en wanneer voel je dat? En wat levert dit uiteindelijk écht op voor de inwoners om wie het gaat?

 

Bekijk via onderstaande link het voorbeeld van Robbert, inwoner van Horst aan de Maas (fragment start bij 20:17):

 

https://www.npostart.nl/nos-journaal/01-11-2023/POW_05467567


Bijdrage door:

Sofie Jongepier

Sofie Jongepier

Trainingen als springplank

Dit is pas het begin”, was wat wethouder Roy Bouten zei tijdens de laatste training van de sleutelfiguren. En dat klopt als een bus: na een aantal trainingen sta je op een springplank en is het zaak om het stabiliteitsdenken stap voor stap te versterken in de organisatie. Werken met de stabiliteitsaanpak is werken vanuit een ander gedachtegoed en vraagt om een cultuuromslag. De trainingen vormen een belangrijke springplank om deze verandering in te zetten en leggen bloot wat nog mist in processen, afspraken, werkprincipes en beleid. Daarom hebben we tijdens de laatste training met de sleutelfiguren een ontwikkelplan voor de komende jaren bedacht om deze randvoorwaarden stap voor stap vorm te geven. Eén van de onderdelen was bijvoorbeeld het maken van afspraken voor structurele inzet van ervaringsdeskundigen. Want zoals een sleutelfiguur na afloop van de trainingen aangaf:

"De aanwezigheid van ervaringsdeskundigen was heel waardevol. Juist door te zien hoe voor ons hele kleine dingen, zoals hoe je iemand aanspreekt, een groot verschil kunnen maken voor de inwoner."

De komende tijd gaat Horst aan de maas verder met het uitvoeren van het ontwikkelplan om zo, stap voor stap, de stabiliteitsaanpak nóg meer door de aderen van de gemeente te laten stromen.

‘’De trainingen zaten super goed in elkaar. Het had een leuke, dynamische opzet. Je had niet het gevoel dat je in een training zat omdat je ook echt aan de slag gaat en omdat het eigenlijk ook onderdeel van je eigen werk is.’’