Sofie Jongepier

Verbeteringen beginnen bij goed luisteren. En dan vooral naar kwetsbare mensen zelf en de professionals die zorg en ondersteuning aan hen bieden. Hun verhaal gebruik ik als uitgangspunt voor verbetering of verandering. 

 

Procesbegeleider is een rol die goed bij mij past. Ik luister, stel vragen en breng met mijn gevoel voor belangen mensen met elkaar in verbinding. Resultaat vind ik het allerbelangrijkste en staat voorop. Dit betekent dat ik altijd toewerk naar concrete verbeteringen die er echt voor zorgen dat inwoners in een kwetsbare positie een goed leven kunnen leiden.

 

Ik ben ervaren in het uitvoeren van kwalitatief onderzoek, analyseer scherp en snel en vertaal de uitkomsten concreet naar de praktijk. 

 

Expertise

Zorg en veiligheid, GGZ, detentie, complexe casuïstiek, onbegrepen gedrag, samenwerking sociaal-, zorg- en veiligheidsdomein, kwalitatief onderzoek

 

Opleiding

Master Sociologie - Contemporary Social Problems (Universiteit Utrecht), Bachelor Algemene Sociale Wetenschappen (Universiteit Utrecht)