K2 x HKU: over de brug!

Ontwerpkracht zien wij als waardevolle toevoeging bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld in de verbinding tussen inwoners en gemeente, wat het uitgangspunt was voor de samenwerking tussen K2 en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Tijdens de intensieve ontwerp-tweeweekse bogen de studenten van de opleiding Design for Change and Innovation zich over het vraagstuk: hoe brengen we de wereld van de gemeente dichterbij de wereld van inwoners en andersom?

Voorafgaand aan het ontwerpproces kregen de studenten een uitgebreid kick off college van K2 over het vraagstuk, waarbij (het gebrek aan) verbinding tussen inwoners en gemeente werd toegelicht en de context van het vraagstuk in beeld werd gebracht. Dit was een interessante uitdaging, aangezien het unieke perspectief van de studenten vraagt om andere taal en aanvliegroutes, maar ook nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden oplevert. Vervolgens gingen de studenten zelf de straat op in Brunssum, om direct met inwoners in de wijk in contact te komen, én sloten ze aan in het gemeentehuis om met ambtenaren in gesprek te gaan en hun perspectief op te halen.  

Dit proces leverde voor de studenten veel nieuwe inzichten op over de belevenis van inwoners bij het contact met gemeenten, maar ook een mooi eindproduct: een zelf ontworpen bordspel waarmee ambtenaren op een speelse wijze kunnen toewerken naar oplossingen voor complex gemaakte casuïstiek. Met in de basis: denken vanuit wat voor de inwoner de gewenste situatie is. Ook doelt het spel erop de samenwerking tussen inwoners en ambtenaren te verbeteren, door, net als de studenten, ambtenaren in contact te laten komen met de werkelijkheid van de inwoner.

 


Bijdrage door:

Anne Czyzewski

Bekijk profiel
 111817965572
IMG  111817965546
IMG  111817965511