Praktijkbeleid - de koppeling tussen beleid en werkelijkheid

Noodpotjes, maatwerkbudgetten, doorbraakteams, trainingen en pilots helpen om een andere attitude en vaardigheden te ontwikkelen, nieuwe mogelijkheden te zien. Zonder samenhang en reflectie om je te beraden op je keuzes en werkwijze blijven we echter bezig, en maken we het sociaal domein alleen maar complexer. Hoe komen we structureel vooruit en realiseren we betere zorg en ondersteuning voor mensen en gezinnen in een kwetsbare positie? Met de beperkte middelen en tijd waar we nu eenmaal mee te maken hebben? En binnen het verkokerde systeem dat vooralsnog een gegeven is? Ons antwoord: door van praktijkbeleid de standaard te maken.


Bijdrage door:

Anne Czyzewski

Bekijk profiel
Schermafbeelding 2023 10 31 111830835523