Vroegtijdig, laagdrempelige ondersteuning bij scheidingen

Het aantal complexe scheidingen is de afgelopen jaren fors toegenomen, en steeds meer kinderen komen daardoor in de knel. De aanpak van complexe scheidingen is inmiddels belangrijke opgave in het jeugd- en gezinsdomein. Ook in de Gemeente Bronckhorst zien de sociale teams het aantal casussen waarin sprake is van een complexe scheiding toenemen. Hoe voorkomen we dat een scheiding escaleert in een complexe scheiding? Hoe signaleren we relatie- en scheidingsproblemen vroegtijdig en leiden we ouders en kinderen toe naar passend aanbod? 
 
De Gemeente Bronckhorst is niet de eerste gemeente met de wens om voorliggend informatie en ondersteuning over scheidingen beschikbaar te maken voor inwoners. K2 heeft contact gezocht met het Nederlands Jeugdinstituut en verschillende gemeenten om te leren van de ervaringen die er zijn. Niet opniew het wiel uitvinden. Op basis van deze lessen starten we in Bronckhorst in het najaar met een scheidingsloket (combi van online en offline spreekuur) waar ouders met relatieproblemen, en ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn terecht kunnen voor onafhankelijke en betrouwbare advies en begeleiding. 
 


Bijdrage door:

Pia van den Boom

Bekijk profiel
Vroegtijdig laagdrempelige ondersteuning bij scheidingen foto 111836298911