Pia van den Boom

Open, nieuwsgierig en ambitieus. Samen met opdrachtgevers werk ik kritisch en doelgericht aan beweging en verandering om zo een blijvend verschil te maken voor jeugdigen, ouders en andere volwassenen in een kwetsbare positie.

 

Ik beweeg me graag in de rol van procesbegeleider of facilitator. Ik neem niet over, maar laat de regie bij de opdrachtgever(s). Ik luister, stel vragen en fungeer als spiegel en klankbord. Mijn kracht ligt in mijn sterke analytische vermogen in combinatie met strategisch denken en handelen.

 

Ik geloof sterk in de kracht van samenwerking tussen organisaties met verschillende expertises. Juist in deze verschillen zit de uitdaging. Deze uitdaging ga ik graag aan.


Ik ben een stevige inhoudelijke adviseur op jeugd. Inhoudelijke kennis over jeugdvraagstukken combineer ik met jarenlange ervaring in het jeugddomein, zowel beleidsmatig als in de uitvoering. Daarbij hecht ik belang aan een heldere gezamenlijke ambitie of doelstelling, om deze vervolgens te vertalen naar kleine en concrete stappen. Ik zorg voor advies dat niet blijft bij papier, maar werkelijk handen en voeten krijgt voor professionals en inwoners in de praktijk.

 

Expertise

Transitie jeugdzorg, samenwerking jeugd - en veiligheidsdomein, procesbegeleider, facilitator

 

Opleiding

Master International Development (Universiteit Utrecht), Master Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken (Universiteit Utrecht), Bachelor Pedagogiek (Universiteit Utrecht)