Opbrengsten ontwikkeltraject Positieve gezondheid gemeente Goirle

Opbrengsten ontwikkeltraject Positieve gezondheid gemeente Goirle

 

Aandacht voor de veerkracht van mensen en wat hun leven betekenisvol maakt. Dat is de kern van Positieve Gezondheid. In 2022 nam de gemeente Goirle dit gedachtegoed op als ontwikkelpunt in haar beleidsvisie voor het sociaal domein. De gemeente en het Dorpsteam Goirle geloven dat deze aanpak daadwerkelijk bijdraagt aan het vergroten van de gezondheid van inwoners en hadden daarom beiden de wens om in het contact met inwoners meer te gaan werken vanuit dit gedachtegoed.


Bijdrage door:

Maaike Kluft

Bekijk profiel
Samen willen we een positief verschil maken in de gezondheid van inwoners.

Aan K2 de vraag om een ontwikkeltraject te ontwerpen en uit te voeren om klantmanagers van de gemeente de omslag te laten maken naar werken vanuit Positieve Gezondheid in het contact met inwoners. Daarnaast was de vraag of we bestuurders, leidinggevenden, beleid, actieve inwoners en partners met expertise op het gebied van zorg en welzijn in Goirle, wilden inspireren met Positieve Gezondheid. 

 

Aanpak

Het ontwikkeltraject startte met ‘begrijpen en inleven in de werkcontext’ van klantmanagers door hen te interviewen en zo zicht te krijgen op de ruimte en mogelijkheden om Positieve Gezondheid eigen te maken en toe te gaan passen in het werk. Met een kerngroep van klantmanagers, leidinggevenden en het Dorpsteam, heeft K2 vervolgens interventies bepaald, die ertoe leiden dat klantmanagers vaardig en vertrouwd worden in het werken vanuit Positieve Gezondheid. Essentieel was ook dat er draagvlak was voor deze manier van werken en dat de klantmanagers enthousiasme voelden om met hun nieuwe kennis en vaardigheden aan de slag te gaan.

 

De verandering voor jouw werk

Om een krachtige start te maken, organiseerden we een brede bijeenkomst waarin we samen met de klantmanagers, Dorpsteamleden en een trainer Positieve Gezondheid concreet maakten wat goed werkt in gesprekken met inwoners en welke uitganspunten van Positieve Gezondheid meer toegepast konden worden. Door te werken met eigen casuïstiek werd duidelijk hoe de klantmanagers en dorpsteamconsulenten Positieve Gezondheid meer kunnen toepassen in hun werkpraktijk; Wat doen we nu precies anders als we vanuit Positieve Gezondheid werken? Vervolgens bepaalde elke klantmanager een aantal persoonlijke acties waar zij mee aan de slag wilden gaan.

 

Oefenen in de praktijk

In de periode daarna hebben de klantmanagers geoefend met het toepassen van de uitgangspunten en hun acties. In reflectiegesprekken stonden we stil bij wat goed ging, wat uitdagend was en waar meer ondersteuning bij nodig was. Hieruit kwam dat één team een extra training wilde om ‘het andere gesprek’ te oefenen met een trainingsacteur, terwijl het andere team vaker intervisie wilde en met elkaar wilde kijken op welke momenten in een klantreis Positieve Gezondheid gepast en nuttig was. Maatwerk was ook hier het sleutelwoord.

 

Door alle lagen heen: van beleid tot inwoner

Om de impact van het ontwikkeltraject te stimuleren, heeft K2 parallel aan het professionaliseren van de klantmanagers, ook introductiebijeenkomsten op Positieve Gezondheid gedaan met beleidsmedewerkers, onafhankelijk clientondersteuners en teammanagers. Het commitment van al deze partijen kunnen bijdragen aan het vergroten van het succes van het ontwikkeltraject. Wij geloven namelijk dat beleid, leidinggevenden, ketenpartners en uitvoering elkaar echt kunnen versterken wat betreft het vergroten van de veerkracht en gezondheid van inwoners. Positieve Gezondheid gaat tenslotte door alle lagen van de organisatie en daarbuiten heen. Ter afsluiting van het project organiseerden we in samenwerking met het Dorpsteam een bijeenkomst voor (actieve) inwoners en het voorliggend veld om hen kennis te laten maken met het gedachtengoed van Positieve Gezondheid en om ideeën op te halen over het versterken van de sociale basis en het vergroten van de veerkracht en gezondheid van inwoners. De opkomst was groot en het enthousiasme ook. Nu na een jaar is een stevige basis gelegd voor een nieuwe manier van werken en kan de gemeente op eigen kracht verder met de inbedding van Positieve Gezondheid in gemeente Goirle.