11 april 2023

Met visie naar een nieuwe uitvoeringspraktijk voor inburgering!

Mieke de Croon is als regionaal projectleider inburgering en regiocoördinator voor Hart van Brabant drie jaar actief geweest om:

  • visie te vertalen naar beleid
  • een nieuwe manier van werken te implementeren
  • in pilots te experimenteren
  • succeselementen pilots voort te zetten in de regionale werkwijze
  • een lerend netwerk op te bouwen


Samen met de regio en de adviesraad van statushouders heeft Mieke gebouwd aan een stevig regionaal lerend netwerk en intensieve regionale samenwerking.

Nora Hammidi en Mehri Samim bouwen het lerend netwerk de komende tijd uit

Mieke richt zich de komende tijd op een kersverse baby😊