Mehri Samim

Ik sta voor een inclusieve samenleving waarin ieder individu tot zijn of haar recht komt door gelijke én gelijkwaardige kansen te krijgen. 

 

Mijn achtergrond in geneeskunde maakt dat ik ervaring en begrip heb voor zowel het perspectief van de zorgprofessional als van de patiënt. Deze ervaringen combineer ik graag met kennis vanuit een medisch antropologische hoek. Daarmee benader ik vraagstukken in de zorg, welzijn en beleid met een interdisciplinaire blik. Ik neem de perspectieven mee van de mensen in een kwetsbare positie om wie het gaat, de gemeente en maatschappelijke organisaties om vervolgens samen tot een effectieve en werkbare oplossing te komen. Voor mij staat luisteren met een open houding daarbij centraal. Iedere mening en perspectief telt!

 

Expertise

Medisch domein, kwalitatief onderzoek, diversiteit in de zorg, samenwerking sociaal domein

 

Opleiding

Master Medisch Antropologie en Sociologie (Universiteit van Amsterdam), Bachelor Geneeskunde (Universiteit Utrecht)