Storytelling onderzoek voorliggend veld

Vrij toegankelijke voorzieningen zoals de bibliotheek, het dorpshuis en vele vrijwilligersorganisaties, oftewel het voorliggend veld, spelen een belangrijke rol bij de ondersteuning van inwoners binnen een gemeente. Deze voorzieningen kunnen ondersteuning bieden aan inwoners op allerlei verschillende gebieden; van samen een kopje koffie drinken tot helpen met de administratie of het op orde krijgen van financiën. Een middelgrote Nederlandse gemeente wilde inzicht krijgen in wat de effecten zijn van de inzet van het voorliggend veld op de inwoners. Daarnaast wilde de gemeente weten hoe professionals en vrijwilligers de samenwerking ervaren tussen de verschillende nulde-, eerste- en tweedelijns organisaties. De gemeente heeft K2 gevraagd deze effecten te meten aan de hand van verhalen.

 

Aanpak

Voor dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van de storytellingmethode. Storytelling is een methode waarbij ervaringen in de vorm van verhalen bij mensen naar boven worden gehaald. Verhalen zeggen in tegenstelling tot cijfers meer; ze geven de beleving van inwoners weer. Uit alle verhalen die we uit de interviews hebben gehaald, hebben we een aantal patronen herleid. Deze patroonanalyse geeft de ervaringen van in de inwoner in deze gemeente weer. Storytelling is dus geen harde cijfermatige meting van de effecten, maar is zeer geschikt om een kwalitatieve effectmeting uit te voeren en zo weer te geven wat de patronen/trends zijn binnen een gemeente, buurt, samenleving of specifieke doelgroep.

 

Resultaat

K2 heeft voor dit onderzoek 20 inwoners en 10 professionals/vrijwilligers gesproken. In totaal hebben we uit de gesprekken 175 verhalen gevangen. Uit deze verhalen zijn 16 patronen herleid die inzicht geven in de ervaren effecten van het voorliggend veld op de inwoners. In de patronen komt de kracht van het voorliggend veld sterk naar voren, ze laten onder andere zien dat:

  • de organisaties en vrijwilligers actief in het voorliggend veld laagdrempelige ontmoetingsplekken en activiteiten bieden voor inwoners. Inwoners ontmoeten elkaar op die manier makkelijker en zijn daardoor minder eenzaam.
  • het voorliggend veld ervoor zorgt dat zorgvragen van inwoners worden genormaliseerd. Inwoners voelen zich minder de hulpvrager en het contact met een vrijwilliger voelt gelijkwaardiger dan met een zorgprofessional.
  • het vrijwilligerswerk voor de inwoners die zelf vrijwilliger zijn veel positiefs biedt. Inwoners voelen zich nuttig en onderdeel van de samenleving, omdat ze iets kunnen betekenen voor een ander.
  • korte lijnen tussen de nulde-, eerste- en tweedelijnsorganisaties belangrijk zijn. Wanneer organisaties elkaar kennen kunnen ze inwoners goed naar elkaar doorverwijzen en kan het voorliggend veld aanvullend zijn op maatwerkondersteuning.

 

De resultaten van dit storytellingonderzoek dienen voor deze gemeente als nulmeting. Mede op basis van dit onderzoek zal de gemeente kijken hoe ze hun middelen doelmatig kunnen inzetten om het voorliggend veld te blijven versterken.


Bijdrage door:

Sofie Jongepier

Sofie Jongepier