Snelle terugplaatsing na een uithuisplaatsing; het kan wel!

Een uithuisplaatsing van een kind is voor ouders en professionals altijd een laatste redmiddel. De afgelopen tijd is het aantal uithuisplaatsingen een omstreden onderwerp in het publiek debat. Doen we wel genoeg om uithuisplaatsingen te voorkomen? En, komen deze kinderen ooit weer thuis? Er is veel aandacht voor wat er ‘fout’ gaat in de jeugdhulp en jeugdbescherming, maar kijken we ook naar de positieve voorbeelden? Want van fouten kun je leren, maar van successen ook. Vooral als je weet hoe deze tot stand zijn gekomen. En dat zorgt voor veel positieve energie. 
 
Daarom keek K2 in de regio Zuidoost Utrecht samen met professionals van onder meer de sociale teams, verblijfsaanbieders, jeugdbescherming en de jeugd-ggz terug op een tweetal succescasussen. Twee casussen waarin het gelukt is om een kind na een uithuisplaatsing snel weer terug te plaatsen. Twee casussen waarin het gelukt is om gezamenlijk een passende maatwerkoplossing te bieden zodat het thuis weer mogelijk was.
 
De rol van individuele professionals bleek in beide gevallen doorslaggevend. De betrokkenheid, het lef en vooral het doorzettingsvermogen van een persoon bleken een dreigende impasse te doorbreken. Hoe? Door in de samenwerking weg te blijven van de ‘wij-tegen-zij retoriek, maar voortdurend het kind en gezin centraal te stellen en vanuit de inhoud te komen tot effectieve samenwerking. Door het lef te hebben te escaleren (‘geen ‘nee’ accepteren’) en daarvoor de juiste route te kennen, bijvoorbeeld richting doorbraaktafel, bestuurders, of door de Raad voor de Kinderbescherming te vragen om onafhankelijk advies. Kortom: de kunst van het verbinden en waar nodig succesvol confronteren en doorbreken.
 
Na de zomer organiseert K2 twee leer-werkbijeenkomsten waarin deze succesfactoren terugkomen. Doel: met elkaar steeds beter worden in het bieden van maatwerk om uithuisplaatsingen te voorkomen en, als een uithuisplaatsing toch nodig is, om een snelle terugplaatsingen mogelijk te maken. Houd onze website in de gaten voor meer informatie over het project Beter Maatwerk.


Bijdrage door:

Pia van den Boom

Bekijk profiel