Prioriteit voor stabiliteit: domeinoverstijgend duurzame oplossingen realiseren voor kwetsbare inwoners

 

“We hebben eindelijk een doorbraak, dit gezin kan weer gaan bouwen”

 

Iedere gemeente kent ze wel; complexe casussen over zeer kwetsbare inwoners en/of gezinnen die maar niet vooruitkomen en blijven terugkeren. Het zijn vaak langslepende situaties waar veel hulpverleners en instanties bij betrokken zijn. Allemaal doen ze hun uiterste best, maar zonder het gewenste en vooral blijvende resultaat. Ook de gemeente Goes kent dit soort complexe casussen. Er speelt altijd veel; schulden die oplopen, overlast dat erger wordt, een dak boven het hoofd dat weg dreigt te vallen, kinderen die een ontwikkelingsachterstand oplopen enzovoort. Maar het tij keren lukt telkens maar niet. Waardoor problemen alleen maar verergeren. Niet omdat de betrokken beleidsmakers en professionals zich niet ten volle inzetten, maar omdat ze elkaar onbedoeld in de weg zitten. Door tegenstrijdige procedures en regelgeving, het missen van een eenduidige visie, het hebben van verkeerde verwachtingen, verschillen in taal etc. lukt het maar niet een doorbraak te creëren.

 

Belang van stabiliteit

In Goes kregen we de opdracht dit te veranderen. Om samen domeinoverstijgend oplossingen te realiseren die beklijven en de cirkel doorbreken. Die opdracht hebben we met beide handen aangepakt. Met een sterke visie in onze rugzak: prioriteit voor stabiliteit! Want pas als er (perspectief voor) stabiliteit is, zoals bestaanszekerheid, en weinig stress zijn duurzame oplossingen die blijven werken mogelijk.

 

Onze veranderaanpak daarbij was: 

 

1. Begrijpen: Door te onderzoeken en luisteren naar inwoners en professionals uit de praktijk hebben we de context, oorzaken en gevolgen in kaart gebracht.

2. Draagvlak: Zonder draagvlak geen verandering. Door visueel en creatief te werken en samen nieuwe ideeën te vormen is draagvlak gecreëerd voor een andere aanpak.

3. Aan de slag: We beginnen graag klein en gaan aan de slag. Met concrete casuïstiek. Om te leren door ervaren en zo samen een nieuw pallet aan handelingsrepertoire te vormen.

4. Monitoren, evalueren en bestendigen: We verbeteren en sturen telkens bij en krijgen zo verandering écht blijvend werkend in de praktijk. 

 

Doorbraken

In Goes heeft deze veranderaanpak geleid tot een concrete werkwijze die duurzame oplossingen rond complexe problematiek ondersteunt. Door stabiliteit voorop te stellen en als eerste stress te verminderen. Door domeinoverstijgend en niet-vrijblijvend samen te werken. Door op te schalen waar nodig en creatieve mogelijkheden te vinden. Het is ons samen gelukt patronen te doorbreken, belemmeringen weg te nemen en tot een gedeelde eenduidige visie te komen. Met succes voor kwetsbare inwoners! Want met alle betrokken partijen lukte het om voor iedere vastgelopen casus doorbraken te realiseren. 

 

Zo kon een gezin met 2 kleine kinderen door een mooie samenwerking tussen een zorginstelling, de woningbouw en maatschappelijk werk in een snelle tijd verhuizen van een kamer van 12 m2 naar een geschikte gezinswoning. In een andere casus lukte het om een uithuiszetting tegen te gaan met het risico dat iemand op straat kwam te staan, door concrete en heldere afspraken te maken met de woningbouw en hulpverlening.

 

Met deze mooie resultaten gaan we met de gemeente Goes een nieuw jaar in. Een jaar waarin we gaan werken aan het verstevigen en borgen van deze werkwijze en daarmee het verbeteren van de zorg voor kwetsbare inwoners.


Bijdrage door:

Sofie Jongepier

Sofie Jongepier