Niet over ons zonder ons

De Community of Practice (COP) Inburgering van Hart van Brabant is onder begeleiding van K2 druk bezig geweest met het ontwikkelen van een regionale begrippenlijst en een praatplaat. Het doel: professionals in de regio geven een eenvoudige en eenduidige uitleg aan statushouders over het inburgeringsproces om verwarring te voorkomen. In dat ontwikkelproces zijn statushouders zelf uiteraard onmisbaar: ‘niet over ons zonder ons’. 

 

Voor de begrippenlijst heeft het COP bij statushouders opgehaald welke begrippen zij goed begrijpen en welke niet. De ‘moeilijke begrippen’ zijn in een regionale begrippenlijst gegoten. Zo weten we nu dat begrippen als werk, examen en workshop goed worden begrepen, terwijl begrippen als inkomen, meedoen en PIP meer aandacht behoeven. Ook is input verzameld van professionals over hoe zij begrippen zoals participatie, meedoen en vrijwilligerswerk uitleggen. Samen zijn we tot eenduidige definities gekomen.

 

Daarnaast maakt de gemeente Tilburg als pilotgemeente een praatplaat. Deze plaat legt het inburgeringsproces helder uit en ondersteunt professionals in hun gesprekken met statushouders. Maar wat is nou helder en echt begrijpelijk voor de statushouder? Zijn icoontjes en illustraties duidelijk genoeg? En welke tekst is ondersteunend? De antwoorden op deze vragen zijn via het COP verkend in een testfase met ruim 50 statushouders. Enkele waardevolle lessen? Gebruik foto's in de praatplaat in plaats van iconen of illustraties. En verstrek alleen noodzakelijke informatie voor dat moment; te veel kan verwarrend zijn. De resultaten worden niet alleen benut voor de verdere ontwikkeling van de praatplaat, maar bieden ook waardevolle lessen voor andere gemeenten.


Bijdrage door:

Mehri Samim

Bekijk profiel