Geen rapport maar een expositie

Van keten- naar netwerksamenwerking

 

Eveline Schell, wethouder in IJsselstein vertelt: “De focus qua verantwoordelijkheden is vooral gericht op het eigen domein of professie. Men verwijst door of bakent eigen expertise of taken af. Voor effectieve samenwerking rond inwoners in een kwetsbare positie levert netwerksamenwerking meer op dan een keten. Er is een brede blik nodig en acteren over domeinen heen. Terug naar de regisseurs rol dus, maar met een duidelijk script.

 

Deze visie vond weerklank. Zo zegt Floor Verhagen, huisarts in IJsselstein: “We werken vaak langs elkaar heen en we willen graag samenwerken.” En voor deze samenwerking werd K2 ingeschakeld. K2 heeft gesprekken gevoerd met professionals (GGZ, lokale toegang, huisartsen, welzijn, bemoeizorg) en beleidsmedewerkers uit IJsselstein. De samenwerking rond inwoners in een kwetsbare positie, waarbij (complexe) multiproblematiek speelt, stond centraal.

 

Uit de gevoerde gesprekken kwamen verschillende patronen in de samenwerking naar voren. Deze patronen hebben we verwerkt in een expositie. Tijdens de expositie zijn we het gesprek met elkaar aangegaan om de patronen te bespreken en aan te vullen. Désiré van Pel vertelde vanuit haar eigen ervaring hoe belangrijk het is om als zorgprofessional samen te werken en oprechte aandacht voor de inwoner zelf te hebben. Door het gesprek aan te gaan met elkaar formuleren we de belangrijkste pijnpunten en gezamenlijke doelen. Niet door een eenzijdige presentatie, maar door directe interactie met de betrokken professionals, ervaringsdeskundigen, beleidsmakers en bestuurders. Zo nemen we meteen de eerste concrete stap op weg naar netwerksamenwerking. Een professional zegt na afloop van de expositie: “De basis ligt er nu al, samen komen we verder.”

Expo ijsselstein  111864474030 Expo ijsselstein  111864473995