Evaluatie en verbeteringen toegang tot zorg

Door het vuur 

 

Een inwoner vertelt:

 

De hele houding die die mensen hebben gewoon. Ik ken dan alleen maar Els, maar die is gewoon zo warm, die is zo, die gaat gewoon voor je kind door het vuur. En dat is zo bijzonder. Dat je dat gewoon van een instantie ziet dat die gewoon echt daarvoor wil gaan en daarin geloofd. Die je als ouders daarin ook serieus neemt. En die gewoon, gewoon, misschien is het helemaal niet gewoon, maar daar ook gewoon naar het beste gaat, voor wil streven. En die daar ook intern d'r best voor wil doen. En die ook echt wel af en toe denk ik voor ons de nek heeft uitgestoken om weer intern dingen voor elkaar te krijgen.

 

Ja, dat vind ik gewoon echt heel bijzonder. En dat heeft hem echt gebracht waar hij nu zit, daar ben ik van overtuigd.

 

April 2021

 

Dit verhaal vertelt een inwoner over haar ervaring met de toegang tot zorg binnen de gemeente.

 

Met K2 leveren we nooit alleen een onderzoeksrapport op. 10 Jaar geleden hebben we ervaren wat er dan kan gebeuren: na een half jaar kwamen we terug voor een gesprek en hoorde we dat ons rapport ‘een beetje was weggezakt’. Sindsdien zorgen we altijd dat er tijdens of direct na het onderzoek beweging en verbetering ontstaat. Verhalen zijn daar bij uitstek geschikt voor. Verhalen zorgen voor motivatie om te veranderen: van de uitvoering tot en met bestuur.


Dat hebben we ook gedaan in een middelgrote gemeente in Midden-Nederland. In 2017 hebben we een eerste onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van inwoners met de toegang tot zorg. Mede op basis van dat onderzoek is de gemeente overgestapt naar ‘casemanagement’. Een professional van het sociaal team ondersteunt de inwoner gedurende het hele traject.

 

Voormalig programmanager van deze gemeente: “De gemeente evalueerde het SD in 2017. Dat deden we in de volle breedte (beleids, uitvoering, inkoop en bedrijfsvoering). Het bleek voor onze gemeente een duidelijke toegevoegde waarde op de meer kwantitatieve kant van de evaluatie. Door het via K2 aan inwoners te vragen, kregen wij representatieve kwalitatief hoogwaardige input. Het resultaat bleek vooral bruikbaar voor verdere verbetering van beleid en uitvoering en de aansluiting daartussen. Het leidde in onze gemeente tot een verandering van model. We gingen van een loketmodel (gericht op alleen zorg beschikken) naar een model met casemanagement, omdat de inwoners dit duidelijk aangaven in hun verhalen. Dit signaal werd ondersteund door de medewerkers, maar dat hadden wij nooit alleen uit de cijfers gehaald.”

 

In 2022 blijkt uit ons nieuwe onderzoek dat dit een zeer positieve ontwikkeling is. Het verhaal ‘Door het vuur’ is hier een voorbeeld van.

 

Verbeterkansen zijn er altijd, zo ook in het onderzoek van 2022. Inwoners weten dit zelf scherp te verwoorden, zoals hieronder:

 

Begin je weer van voren af aan 

 

Een inwoner vertelt:

 

We hebben er drie gehad. Leger des Heils, Reinaerde en nu hebben we Amersfoort en Zorg-Los. In dat opzicht denk ik: jongens, ga met één organisatie goed in zee, zorg dat die alles op orde heb, dat die de gezinnen ken helpen. Want elk jaar, op het moment dat er gewisseld wordt, moet je weer vanaf A beginnen.

 

Hun zeggen: nee, dat hoeft niet. Nee, dat gebeurt wel. Dat ligt aan de gemeente, omdat ze niet meer verder gaan met die organisaties. Want dan zeiden ze in één keer: ja, we zijn overgegaan naar een andere organisatie. Eh, jongens, dat kan je toch niet maken. Zonder overleg hè. En dat is weer een stukkie communicatie. Dit gaat er aan het einde van het jaar uit, dit wordt de nieuwe. Ja, en in dat opzicht denk ik dan: jongens, ga met die mensen om de tafel. Joh, wat vinden jullie ervan? Geef desnoods die mensen ook de ruimte om met die organisatie zelf door te gaan, om het af te handelen. Dan in één keer abrupt te zeggen van: het mes gaat er doorheen, jullie beginnen maar met een andere. Want dan begin je eigenlijk weer van voren af aan. En dat vergeten ze.

 

April 2021

 

Tijdige uitleg over een overstap naar een andere aanbieder, bijvoorbeeld na een aanbesteding, is van groot belang om stress te voorkomen. Niet alleen bij de overstap van een aanbieder, maar ook bij het aflopen van een beschikking. Inwoners ervaren op deze momenten stress rond continuïteit zorg en ondersteuning, wat de effectiviteit van diezelfde hulpverlening in de weg kan staan (zie ook stabiliteitsmodel voor meer uitleg).

 

Langetermijnplannen en beschikkingen die daar op aansluiten, in situaties dat dit passend is, zorgen voor minder stress en meer stabiliteit.

 

Meer weten over het onderwerp toegang of evaluaties? We delen onze ervaringen graag!


lees meer

Bijdrage door:

Sofie Jongepier

Sofie Jongepier