Een brede bril opzetten

Waarom ervaren zoveel professionals in het sociale domein dat ze er alleen voor staan? Zeker als het complexe casuïstiek betreft? Omdat het helaas zo is georganiseerd, als gescheiden werelden. Instanties hebben daarom een vernauwde blik en werken langs elkaar heen. Wie niet het mandaat van de leidinggevende krijgt en slechts door een protocollair rietje kijkt, komt niet tot een duurzame oplossing. Gevolg: de hulpvraag en stress nemen niet af, maar juist toe. 

Dat moet anders. Daarom zette K2 in samenwerking met PGA-expert Jenneke van Spaandonk in Goes een doorbraakteam op: een domeinoverstijgend samenwerkingsverband bestaande uit het CJG, klantmanagers werk en inkomen en Wmo en de woningstichting. Sociale problematiek staat namelijk zelden op zichzelf. Blijvend werkende oplossingen dus ook niet.

De kickoff onder onze begeleiding is nu voorbij, de multidisciplinaire aanpak is helder, het Goese doorbraakteam is er klaar voor. Neem inkomensconsulent Lillian. Ze stapte, in haar eigen woorden, "uit haar hokje en zette haar brede bril op". En die spreekwoordelijke bril leverde niet alleen haar, maar iederéén binnen het lokale team meer overzicht en handelen op dan het protocollaire rietje van voorheen. 


Bijdrage door:

Sofie Jongepier

Sofie Jongepier
whatsapp 111871298143