Vast tussen wal en schip

Verbetermogelijkheden in de dienstverlening aan inwoners in een kwetsbare positie

 

“Ik heb het gevoel dat ik vastzit thuis en geen kant op kan. Het is een vicieuze cirkel.” Dit liet een moeder van drie kinderen ons weten tijdens een interview over de dienstverlening aan inwoners in een kwetsbare positie binnen een gemeente.

 

De inwoners die we spraken gaven ons ook mee welk beeld bij hun situatie past. Dit leverde indringende verhalen en beelden op die scherp maken wat het met een mens doet als je vastzit tussen systemen, het gevoel hebt vooral gecontroleerd en niet geholpen te worden. De verhalen en beelden hebben we vertaald naar een expositie. Ambtenaren zijn direct aan de slag gegaan om de verbetermogelijkheden te realiseren, de stand van zaken daarvan is ook terug te horen in de expositie in de vorm van geluidsfragmenten.

 

Net als alle andere gemeenten krijgt deze gemeente vanuit het rijk Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)- middelen om de dienstverlening aan mensen in een kwetsbare positie te versterken. Voordat er keuzes worden gemaakt, onderzochten we waar inwoners in een kwetsbare positie zélf mee worstelen. Welke patronen zien we terug en hoe kan de gemeente daarin verbeteren? Hiervoor gingen we in gesprek met inwoners, ervaringsdeskundigen en uitvoerend professionals van het sociaal team, de sociale dienst, woningcorporatie, bemoeizorgers en ambulant begeleiders.

 

Bij elk knelpunt zijn verbeteringen mogelijk, zoals de overgang tussen gemeenten. Als iemand met een indicatie voor bijvoorbeeld ambulante zorg verhuist, moet diegene een nieuwe indicatie aanvragen bij de nieuwe gemeente waar iemand gaat wonen. Dit kan pas vanaf de verhuisdatum, en voordat die indicatie in de nieuwe gemeente wordt toegekend (als die wordt toegekend), zijn er al een paar weken voorbij. Dat betekent dat iemand in de tussenperiode officieel geen zorg kan krijgen. De gemeente is nu in de regio bezig om hier afspraken over te maken. Bijvoorbeeld door het vroegtijdig overnemen van de beschikking van de vorige gemeente, zonder dit opnieuw te beoordelen. Dit om de continuïteit van de zorg te blijven waarborgen.