Woerden gaat voor integraal beleid vanuit Positieve gezondheid

Hoe maken we integraal beleid vanuit Positieve gezondheid én hoe betrekken we in de uitvoering ervan partners en inwoners? Deze vraag stelde gemeente Woerden aan K2. De gemeente wil Positieve gezondheid benutten om de nieuwe maatschappelijke agenda voor het sociaal domein op te stellen, waarbij in het opstellen van de beleidsdoelen en de uitvoering hiervan integraal werken met andere beleidsterreinen het uitgangspunt is. K2 is gevraagd om dit ontwikkelproces op Positieve Gezondheid te begeleiden, te stimuleren en beleidsadviseurs handvatten te bieden om Positieve Gezondheid een plek te geven in (de uitvoering van) beleid.

 

Dit ontwikkelproces zijn we gestart met workshops voor beleidsmedewerkers over Positieve Gezondheid en een brede bijeenkomst waarin medewerkers van beleidsterreinen binnen en buiten het sociaal domein de verbinding legden tussen Positieve Gezondheid en hun beleidsdoelen en vraagstukken. Vervolgens keken we met elkaar hoe de verschillende beleidsterreinen elkaars inzet en resultaten vanuit Positieve Gezondheid naar een hoger niveau kunnen tillen. Door de enthousiasmerende en praktische insteek gingen we in een paar uur van kennismaken met Positieve Gezondheid direct naar concrete acties voor de uitvoering van beleid. Deze lijn van enthousiasmeren en het praktisch maken van Positieve Gezondheid zetten we door in 2023 met partners uit het veld en inwoners. 

 

Dit doen we door de komende maanden met de gemeente, partners en inwoners stap voor stap de vertaalslag van beleid naar activiteiten in de praktijk te maken. Altijd vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. We vragen partners wat zij kunnen en willen doen om de gezondheid en veerkracht te vergroten bij inwoners. Inwoners worden uitgenodigd om mee te denken over hoe we samen van Woerden een gezonde en fijne leefomgeving kunnen maken. Tijdens het traject blijven we continu andere beleidsterreinen betrekken, zodat de gemeente haar beleidsopgaven de komende jaren integraal kan oppakken en uitvoeren passend bij de wensen en mogelijkheden van partners en inwoners. Ook de raad is nauw betrokken, zodat van inwoner tot bestuurder doorleefd wordt wat we met elkaar willen bereiken. 

 

Een interessant proces waarin we van begin tot eind gezamenlijk Positieve Gezondheid benutten om te komen tot integraal beleid en de uitvoering hiervan.

Bijdrage door:

Maaike Kluft

Bekijk profiel
woerdenpg 111856845312