Omslag in denk- en werkwijze over preventie

Een middelgrote gemeente (65.000 inwoners) wil een omslag maken in de denk- en werkwijze over preventie. K2 is gevraagd om dit proces te begeleiden middels een leertraject en er voor te zorgen dat het preventieteam van vier beleidsadviseurs na een half jaar zelf andere adviseurs kan trainen.

 

Aanpak

K2 organiseert samen met het PreventieCollectief een ‘deep dive’ in de wijk. We starten met een preventiecollege en gaan vervolgens de straat op en de wijk in om met inwoners, ondernemers en professionals te praten. Dit vormt, samen met cijfers over de demografische ontwikkeling, eenzaamheid, het aantal uitkeringen en de gezinssamenstelling in de wijk de basis voor een aantal preventiepilots.

 

Daarnaast traint K2 de beleidsadviseurs in deze nieuwe werkwijze. Hoe monitor je preventiepilots? Hoe werk je effectief en efficiënt samen met inwoners en organisaties?

 

Resultaat

Na een half jaar draaien drie preventiepilots en kunnen de betrokken beleidsadviseurs zelfstandig verder. Ook is er een omslag gemaakt in de denk- en werkwijze. Inwoners, professionals, goede voorbeelden en actuele cijfers vormen de basis voor nieuwe pilots.

 

Door een slim opgezette monitor kan de gemeente de ontwikkelingen goed volgen en waar nodig een pilot stoppen of juist structureel inzetten. Half 2018 ronden we dit project af.


Bijdrage door:

Anne Czyzewski

Bekijk profiel