Nieuwkomers sneller integreren

De gemeente Zeist wilde dat nieuwkomers sneller integreren. K2 werd gevraagd om een nieuwe integratieroute vorm te geven.

 

Aanpak

We zijn bij de basis begonnen: gesprekken met nieuwkomers en de samenwerkingspartners van de gemeente. Wat gaat er al goed en wat kan beter? Met de uitkomsten van die vragen zijn we aan de slag gegaan, gecombineerd met de laatste inzichten uit onderzoek zoals het rapport van de WRR (‘Geen tijd te verliezen’, 2015). De nieuwe integratieroute werd opgebouwd met startgesprekken, een informatieve app voor nieuwkomers en organisaties en wegwijs bijeenkomsten.

 

Het motiveren en enthousiasmeren van partners, inzichtelijk maken van de gaten in de huidige integratieroute en gezamenlijk aan oplossingen werken vormden de kern van de inzet van K2.

 

Resultaat

Het Verwey Jonker Instituut concludeerde eind 2017 dat de ontwikkelde aanpak de integratie van nieuwkomers versnelt. Daarnaast heeft de ontwikkeling van de nieuwe integratieroute de samenwerking tussen de verschillende organisaties versterkt. De gemeente Zeist heeft de integratieroute tot en met 2020 verlengd en onderzoekt de mogelijkheid om deze ook voor andere inwoners te benutten.

 

Verwey Jonker Instituut: “Concluderend kunnen we stellen dat de beoogde versnelling van de integratie is bereikt: nieuwkomers komen al snel nadat ze in Zeist zijn komen wonen in beeld bij de gemeente. Ze worden dan ook al doorverwezen zodat kansen en knelpunten proactief en preventief opgepakt kunnen worden.”


Bijdrage door:

Anne Czyzewski

Bekijk profiel