Nieuwe uitvoeringspraktijk voor inwoners in een kwetsbare positie

Een sluitende aanpak voor verward gedrag staat op papier. De afspraken zijn gemaakt, maar de praktijk is weerbarstig en papier geduldig. De uitvoeringspraktijk is vaak verbrokkeld, iedereen ziet dat een integrale aanpak nodig is. Maar alleen een strik om de gezamenlijke afspraken is niet voldoende, het is slechts een basis. Werken vanuit mensen in een kwetsbare positie zelf, hun leefwereld als uitgangspunt nemen en verantwoordelijkheid nemen om zorgelijke of gevaarlijke situaties op te lossen: dat noemen wij de nieuwe uitvoeringspraktijk. Motto: ‘los op of schaal op!’.

 

In samenwerking met de gemeenten De Bilt en Utrechtse Heuvelrug voert K2 de komende twee jaar een verandertraject uit. Doel: een stabiele leefomgeving voor inwoners in een kwetsbare positie. Met eigen inzet en (co)financiering van ZonMw ontwikkelen we leer-werkpractica waarbinnen bestuurders, ervaringsdeskundigen, professionals en beleidsmakers sámen oefenen, simulaties uitvoeren en werkafspraken maken. Door de digitale practicumruimte kunnen professionals elkaar snel vinden en zijn de gezamenlijke afspraken voor iedereen scherp. Gecombineerd met intervisie bouwen we samen aan de nieuwe uitvoeringspraktijk.

 

 


Bijdrage door:

Anne Czyzewski

Bekijk profiel