Stressbakje: minder financiële stress, meer stabiliteit en effectievere hulp

Veel mensen in een kwetsbare positie lopen op tegen de enorme fragmentatie van voorzieningen in de gezondheidszorg en het sociale domein. Dat bezorgt hen veel – onnodige – stress. Stress die negatief uitpakt op hun gezondheid, functioneren, zelfredzaamheid en op hun gedrag. Financiën spelen hier een belangrijke rol in. Onzekerheid over je inkomen of oplopende schulden hebben veel invloed op je leven. Er zijn veel goede voornemens om de samenwerking tussen gemeente en ketenpartners te verbeteren en integraal te werken, maar toepassing in de praktijk blijkt vaak moeilijk. Met hulp van het stabiliteitsmodel ontstond een gedeeld referentiekader om hier verandering in te brengen. 


Bijdrage door:

Anne Czyzewski

Bekijk profiel