Kinderen groeien zo thuis mogelijk op

Samen leren en verbeteren in het bieden van maatwerk- oplossingen om zo uithuisplaatsingen te voorkomen. Dat is hard nodig. Een ervaringsdeskundige maakte de noodzaak daarvan heel scherp door tijdens een werksessie met verblijfaanbieders en de 5 samenwerkende gemeenten onderstaand dagboekfragment voor te lezen.

Afbeelding 111852011211

Missie: zo thuis mogelijk opgroeien

De regio Zuidoost Utrecht wil, net als andere gemeenten, dat kinderen zo thuis mogelijk opgroeien. Hoe zorg je met elkaar dat het aantal uithuisplaatsingen daadwerkelijk afneemt zodat kinderen zo veel mogelijk thuis kunnen opgroeien? Wat is daar voor nodig? De bekende begrippen als ‘maatwerk’ en ‘integraal aanbod’ bieden niet zomaar oplossingen, die moet je gezamenlijk zoeken en concreet invulling geven. De lessen die dit traject heeft opgeleverd delen we in onderstaand artikel!

Lees het gehele artikel