Innovatief ondersteunen en zorg inkopen

Een aantal samenwerkende gemeenten in het Westen van het land wil op innovatieve wijze ondersteuning en hulp aan gezinnen en kinderen inkopen. De gemeenten willen geen aanbod of producten meer inkopen, maar alleen resultaatgerichte inzet bekostigen. Het resultaat van de ondersteuning of zorg voor een gezin / kind staat dan centraal en niet het aanbod.

 

Deze nieuwe manier van inkopen vraagt ook een nieuwe werkwijze van professionals, beleidsmakers en bestuurders van zowel gemeenten, lokale ondersteuningsteams als zorginstellingen. De samenwerkende gemeenten hebben een aantal jaar uitgetrokken om te investeren in de toelichting, aanscherping en het eigen maken van deze nieuwe werkwijze.

 

Aanpak

K2 heeft gedurende anderhalf jaar drie leer- en werkbijeenkomsten georganiseerd voor professionals. Allereerst hebben we de nieuwe werkwijze samen met de opdrachtgever uiteengezet in een schematisch werkproces. Vervolgens hebben we simulatie-oefeningen ontworpen en tijdens de bijeenkomsten gebruikt om het nieuwe werkproces te doorlopen, verbeteren en doorgronden. Tijdens de bijeenkomsten werd bestaande (geanonimiseerde) casuïstiek ingezet en werd in spelvorm geoefend met de nieuwe werkwijze. Kenmerkend aan de bijeenkomsten was dat deze energiek waren; de deelnemers hadden een vrije en actieve rol. We creëerden een inspirerende en veilige werkomgeving waarin leren en verbeteren centraal stond.

 

Resultaat

De leer- en werkbijeenkomsten droegen bij aan de verheldering en verbetering van de beoogde nieuwe manier van werken. Professionals maakten kennis met het nieuwe werkproces en door de creatie van een realistische oefensetting kon direct geleerd en verbeterd worden. Ook gemeenten en inkooporganisatie benutte de waardevolle input van professionals uit het veld om het werkproces verder te verbeteren. Er zijn goede inhoudelijke discussies gevoerd en relaties gelegd die het werken met gezinnen en kinderen in de praktijk hebben versterkt.   


Bijdrage door:

Jolet Swagers

Bekijk profiel