Positieve gezondheid in Goirle

Hoe kan Positieve Gezondheid een plek krijgen in de dagelijkse werkpraktijk van klantmanagers van de gemeente Goirle? K2 is gevraagd om, samen met een kerngroep, het team van klantmanagers voor te bereiden en te laten ervaren hoe het is om in het contact met inwoners te werken vanuit Positieve Gezondheid. 

Bijdrage door:

Maaike Kluft

Bekijk profiel
Goirlepg 111856845784

Aanpak 

Om de voortgang en resultaten van dit ontwikkelproces te kunnen monitoren en te zorgen dat interventies effect hebben, werkt K2 met de gemeente volgens een aantal uitgangspunten; eerst willen we begrijpen, dan gaan we doen. Via interviews en het ophalen van veel voorkomende lastige werksituaties, krijgen we zicht op ‘waar’ en ‘hoe’ Positieve Gezondheid meerwaarde kan hebben in het werk van de klantmanagers. Met de opgehaalde informatie zijn we de interventies gaan ontwerpen voor dit traject. Uitgangspunt is dat we enkel interventies inzetten die aansluiten op de behoeften en het huidige werk van de klantmanagers. De handvatten die we geven moeten praktisch zijn: concrete, helpende vragen voor het gesprek, interventies die in te voegen zijn in het dagelijkse werk en elkaar enthousiast houden in de werkgangen.  

 

Met de kerngroep, bestaande uit Dorpsteam, klantmanagers en beleidsmedewerkers hebben we een ‘impact map’ (Suzanne Verdonschot) gemaakt: een methode om de strategische doelen van de gemeente om te vormen naar leerinterventies en resultaten daarvan: Wat willen we bereiken en hoe komen we daar? In een brede bijeenkomst hebben we met de klantmanagers, dorpsteamleden en een trainer Positieve Gezondheid concreet gemaakt wat wel en niet werkt in gesprekken met inwoners en welke uitganspunten van Positieve Gezondheid en normaliseren hieronder liggen. Hierdoor kregen klantmanagers een goed beeld van hoe zij Positieve Gezondheid kunnen toepassen in hun werk en in contact met inwoners. Daarbij heeft elke klantmanager een aantal acties bepaalt waar zij mee gaat oefenen en zijn er duo’s gevormd die elkaar actief vragen naar opgedane ervaringen. Naar aanleiding van de bijeenkomst zijn er casuïstiekbesprekingen geweest en kunnen klantmanagers begin volgend jaar ‘het andere gesprek’ oefenen met een trainingsacteur. 

Goirlepg 111856845945

 

Alle lagen van de gemeente: van beleid tot inwoner 

Parrallel aan het professionaliseren van de klantmanagers, starten we in 2023 ook met het verder bekend maken van Positieve Gezondheid bij beleidsmedewerkers. We geloven er namelijk in dat beleid en uitvoering elkaar kunnen versterken als het gaat over het vergroten van de veerkracht en gezondheid van inwoners. Positieve Gezondheid gaat tenslotte door alle lagen van de organisatie heen. Daarnaast organiseren we in samenwerking met het dorpsteam een bijeenkomst voor inwoners en partners om hen kennis te laten maken met het gedachtengoed van Positieve Gezondheid en om ideeën op te halen over het versterken van de sociale basis en het vergroten van de veerkracht en gezondheid van inwoners. 

Goirlepg 111856845905