Evaluatieonderzoek Meedoenregeling

Een kleine gemeente in Midden-Brabant implementeerde in 2018 een pas, als onderdeel van het minimabeleid, die het voor inwoners met een laag inkomen (120% van de geldende bijstandsnorm) mogelijk maakt om mee te doen aan sportieve, sociale en culturele activiteiten. De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen die in de doelgroep valt de regeling kent en eraan deelneemt, voor een zo optimaal mogelijk effect. Namelijk participatie. Daarom liet de gemeente de regeling in 2019 evalueren door K2.

 

Aanpak

K2 heeft veel kennis en ervaring rondom thema’s als meedoen, participatie en armoedebeleid. Zodoende konden we de aanpak snel bepalen en resultaten uit het onderzoek goed duiden en verbreden.

 

We combineerden kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. En voerden een onderzoek niet vanachter ons bureau uit. We kozen voor een mix.

Tijdens ons onderzoek spraken we diverse betrokkenen ook live; gebruikers van de pas, aangesloten organisaties en verenigingen en professionals en vrijwilligers die de doelgroep vaak spreekt. Zo hebben we naast representatieve kwantitatieve data ook sprekende verhalen bij cijfers en abstracte ervaringen. We passen hiervoor de methodiek Storytelling toe; één-op-één gesprekken met mensen waaruit we verhalen halen en patronen analyseren. Zo sluiten we beter aan bij het taalgebruik en de leefwereld van de doelgroep en betrokkenen.

 

Onderzoek door K2 stopt nooit bij de opsomming van bevindingen in een rapport. Zo ook nu. Na het ophalen van input en bijeenbrengen van bevindingen voerden we een spiegelsessie en werkatelier uit waarin we de resultaten, analyse en het advies bespraken met betrokkenen. Met de gemeente, maar ook met gebruikers en aangesloten organisaties en verenigingen. Samen kwamen we tot een gedragen, haalbaar en concreet advies.

 

Resultaat

We concludeerden dat de pas effectief is door positief bij te dragen aan de vergroting van participatie. We adviseerden de regeling dan ook voort te zetten. Wel constateerden we dat de pas nóg effectiever zou zijn als een aantal (simpele) verbeterslagen gemaakt zouden worden. Zo kan de regeling efficiënter worden ingeregeld, waardoor minder tijd en geld onnodig verloren gaat aan uitvoeringskosten en dubbel zoveel beschikbaar is voor de doelgroep! We hielpen de gemeente een scenario voor het vervolg te kiezen en inmiddels zijn al een hoop verbeteracties uitgevoerd.


Bijdrage door:

Jolet Swagers

Bekijk profiel