Aan de slag in Zeeland!

Leren door ervaren

 

Een professional vertelt: “We werken allemaal in het sociaal domein, dus het verbaast me dat we toch allemaal vanuit een andere blik kijken naar een inwoner.” Dit is één van de inzichten van een professional die heeft deelgenomen aan de training ‘De basis op orde voor kwetsbare inwoners’ in Goes en Borsele.

 

De afgelopen twee jaar is door een groep klantmanagers, jeugdconsulenten, procescoördinatoren en beleidsmedewerkers van Goes geëxperimenteerd met het gedachtegoed van het stabiliteitsmodel: elkaar snel weten te vinden en tot een oplossing te komen, ook als er geen oplossing lijkt te zijn. Nu was het tijd om deze manier van werken en de positieve ervaringen die dat heeft opgeleverd, breder te verspreiden onder álle klantmanagers, jeugdconsulenten, procescoördinatoren uit Goes en Borsele.

 

Hiervoor heeft K2 de training ‘De basis op orde voor kwetsbare inwoners’ ontwikkeld, met als doel: inwoners in lastige en soms uitzichtloze situaties weer perspectief te kunnen bieden. Hoe? Door stressoren te herkennen, elkaar te vinden en vanuit verschillende disciplines met ieders eigen expertise tot creatieve oplossingen te komen. Een praktische, lokaal geïnspireerde en dus herkenbare training. Een trainingssimulatie met acteur, die aansluit op het ‘doenvermogen’ van mensen. Want leren door ervaren vergroot het resultaat.

 


a5f92609 f049 4441 901a 9a5fd8543f7f 111859972869