Aan de slag in Zeeland!

Doel: inwoners in lastige, soms uitzichtloze situaties, weer perspectief bieden.

 

Hoe? Door stressoren te herkennen, elkaar te vinden en vanuit verschillende disciplines met allemaal hun eigen expertise tot creatieve oplossingen te komen. 

Elkaar snel vinden en tot een oplossing komen, ook als er geen oplossing lijkt te zijn: daar is in de afgelopen twee jaar mee geëxperimenteerd door een groep klantmanagers, jeugdconsulenten, procescoördinatoren en beleidsmedewerkers in Goes en Borsele.

Dit is de kern van onze training ‘De basis op orde voor kwetsbare inwoners’, verzorgd door K2 , die we de afgelopen weken aan álle klantmanagers, jeugdconsulenten, procescoördinatoren in Goes en Borsele hebben gegeven. Een praktische, lokaal geïnspireerde en dus herkenbare training. Eén die aansluit op het ‘doenvermogen’ van mensen. Want soms is een zetje in de goede richting voldoende om zelf je leven weer op de rit te krijgen.


Bijdrage door:

Sofie Jongepier

Sofie Jongepier