8 december 2022

Visualisaties om een stap verder te komen

De forensische zorg van GGZ Drenthe en Forint werken samen met het zorg-, veiligheids-, en sociaal domein voor personen met onbegrepen gedrag en een hoog risico op gevaarlijk gedrag. Zodat er doorlopend samenhang is tussen de aanpak van alle verschillende organisaties die bij deze cliënten betrokken zijn. Deze manier van (samen)werken heet de levensloopaanpak.
 
Om overzicht te krijgen op wat er goed gaat en waar verbeterkansen liggen, helpt K2 in samenwerking met Thea Schukken van Beeld in Werking om de werkpraktijk van deze organisaties letterlijk uit te tekenen. In twee sessies werkten we met de groep toe naar een plaat die in één oogopslag laat zien waar het schuurt en waar bruggetjes zitten. Een verrassende manier om het gesprek te voeren over wat mensen ervaren en nodig hebben. Dat leverde nieuwe inzichten én energie op om samen aan de slag te gaan. 

K2 vult de tekeningen aan met een advies voor een veranderagenda inclusief concrete stappen, op basis van onze kennis van veranderprocessen en samenwerking rondom complexe casuïstiek. Zo werken we stap voor stap aan concrete verbeteringen!