11 oktober 2022

Veranderopgave inburgering

De gemeenten in de Regio Hart van Brabant werken samen aan de veranderopgave inburgering. K2 helpt mee als projectleider en community trekker. Nu de nieuwe wet inburgering bijna een jaar in werking is, wordt er teruggeblikt en vooruitgekeken op de regionale samenwerking, om te bepalen wat de opgaven zijn waar we regionaal voor staan en voor willen gaan.

Met een werksessie hebben we de beleidsadviseurs begeleid om tot een gezamenlijke agenda te komen. Wat blijkt? Er gaat al ontzettend veel goed. Wel zijn er een paar onderwerpen waar we met elkaar een stap verder op willen zetten. En om de verhoogde en versnelde taakstelling het hoofd te kunnen bieden zoeken we de verbinding met wonen en het sociaal domein.