22 mei 2023

Van visie naar actie!

Een tijdlijn naar de uiteindelijke visie toe: waar gaan we de komende jaren mee aan de slag om de visie op inclusief onderwijs en kinderopvang i  Gemeente Berg en Dal te realiseren?

 
Samen met het onderwijs, kinderopvang, zorg en de gemeente hebben we de basis gelegd voor de uitvoeringsagenda van de komende 4 jaar. Van resultaten formuleren naar acties om die te behalen. Door letterlijk een tijdlijn te bewandelen en focus te houden op de realisatie van de visie konden we concrete acties met elkaar bepalen.
 
Deelnemer: “Het was een sessie van 4 uur, maar voelde helemaal niet lang door de afwisseling in werkvormen. In gesprek met elkaar, even wandelen buiten en daarna het tijdspad bewandelen. Fijn om dat met elkaar te doen en concreter te worden.