Maatschappelijke resultaten

Transparantie wordt vandaag de dag van iedere organisatie of bedrijf verwacht. Inwoners, media en andere belanghebbenden stellen steeds vaker de vraag: wat gebeurt er met mijn belastinggeld? Wat levert beleid op? Draagt het bij aan de gewenste transformatie in het sociaal domein? Het formuleren van heldere, realistische doelen en doelstellingen vormt voor maatschappelijke organisaties en gemeenten soms een probleem.

Het is ook bijzonder lastig om binnen het sociaal domein écht meetbare resultaten te formuleren. Maar het kan wel. K2 helpt daarbij. Onze expertise stelt ons in staat snel tot de kern te komen en vervolgens een plan van aanpak te formuleren waarin de gewenste resultaten het startpunt vormen. Samen maken we meetbaar wat er met het geld gebeurt en wat het oplevert. We produceren geen beleidsnotities, maar werkende oplossingen.

Sparren? Neem contact op!

Resultaten in beeld

Resultaten zijn overeengekomen en indicatoren zijn bepaald. De opdrachtnemende partij (instelling, organisatie) kan de gemaakte plannen tot uitvoering brengen. Hoe, daar is de opdrachtnemer zelf...

Lees meer

Een 5-stappenmodel voor heldere resultaatafspraken

Al jaren heeft een middelgrote gemeente (60.000 inwoners) in het midden van het land een subsidierelatie met een grote welzijnsinstelling. De instelling verzet een hoop...

Lees meer

Zin om eens met ons te sparren?

Wat beter kán, moet ook beter. Helemaal mee eens? Dan staan wij voor u klaar.
Neem contact met ons op om nader kennis te maken.

Goed idee!