Maatschappelijke resultaten

Transparantie wordt vandaag de dag van iedere organisatie of bedrijf verwacht. Inwoners, media en andere belanghebbenden stellen steeds vaker de vraag: wat gebeurt er met mijn belastinggeld? Wat levert beleid op? Draagt het bij aan de gewenste transformatie in het sociaal domein? Het formuleren van heldere, realistische doelen en doelstellingen vormt voor maatschappelijke organisaties en gemeenten soms een probleem.

Het is ook bijzonder lastig om binnen het sociaal domein écht meetbare resultaten te formuleren. Maar het kan wel. K2 helpt daarbij. Onze expertise stelt ons in staat snel tot de kern te komen en vervolgens een plan van aanpak te formuleren waarin de gewenste resultaten het startpunt vormen. Samen maken we meetbaar wat er met het geld gebeurt en wat het oplevert. We produceren geen beleidsnotities, maar werkende oplossingen.

Sparren? Neem contact op!

Nieuwe uitvoeringspraktijk voor kwetsbare inwoners

Een sluitende aanpak voor verward gedrag staat op papier. De afspraken zijn gemaakt, maar de praktijk is weerbarstig en papier geduldig. De uitvoeringspraktijk is vaak...

Lees meer

Wet verplichte GGz, meer kansen dan alleen een meldpunt!

Steeds meer gemeenten starten met voorbereidingen op de Wet verplichte GGz, die in gaat op 1 januari 2020. Eén van de meest genoemde veranderingen is...

Lees meer

Subsidiemogelijkheden aanpak kwetsbare inwoners

Werk je samen met partners aan een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag en kan je extra expertise, advies of onderzoek gebruiken? Schakel...

Lees meer

Verwarring over verward gedrag

Verward gedrag maakt veel los. In de media, en bij direct betrokkenen. Maar de juiste discussie wordt nog maar weinig gevoerd. Kwetsbare mensen worden te...

Lees meer

Resultaten in beeld

Resultaten zijn overeengekomen en indicatoren zijn bepaald. De opdrachtnemende partij (instelling, organisatie) kan de gemaakte plannen tot uitvoering brengen. Hoe, daar is de opdrachtnemer zelf...

Lees meer

Stressorenaanpak en stabiliteitsmodel

Een betere grip op het verschijnsel ‘mensen met verward gedrag’ vraagt om een doordachte benadering. K2 ontwikkelde de stressorenaanpak om stabiliteit terug te brengen in...

Lees meer

Samenwerken rond verward gedrag

Voor een middelgrote gemeente (45.000 inwoners) startten we een project om personen met verward gedrag sneller en beter te kunnen ondersteunen. K2 organiseerde en begeleidde...

Lees meer

Zin om eens met ons te sparren?

Wat beter kán, moet ook beter. Helemaal mee eens? Dan staan wij voor u klaar.
Neem contact met ons op om nader kennis te maken.

Goed idee!