Thyrza Eliasar

Op creatieve wijze begrip vergroten, dat kenmerkt mijn aanpak. Door open te luisteren naar mensen creëer ik verbinding en onderling begrip. Bestaanszekerheid vormt de basis voor een goed leven. Deze basis voor mensen in een kwetsbare positie realiseren is mijn missie. 

 

Ik ben creatief, sterk in het uitvoeren van kwalitatief onderzoek en een motiverende procesbegeleider. Ik zorg voor nieuwe inzichten en oplossingen, altijd gericht op het verbeteren van de zorg en ondersteuning aan mensen in een kwetsbare positie. Ik maak makkelijk contact en win snel vertrouwen, dat helpt om samen het resultaat te bereiken. Dit doe ik met veel motivatie, zo heb ik drie maanden dag in dag uit onderzoek in een volkse wijk gedaan. Door goed aan te sluiten bij deze mensen heb ik vertrouwen weten op te bouwen en kon ik samen met hen de diepte in, ook op de gevoelige onderwerpen.

 

Expertise

Kwalitatief onderzoek, bestaanszekerheid, participatie, diversiteitsvraagstukken

 

Opleiding

Master Bestuurskunde - Beleid en Politiek (Erasmus Universiteit Rotterdam). Bachelor Liberal Arts and Sciences, hoofdrichting Culturele Antropologie (Universiteit Utrecht)