Steunpunt GGZ Utrecht

Psychische problemen staan zelden op zichzelf en vragen om samenwerking en samenredzaamheid.

 

Steunpunt ggz is een diversiteitsensitieve organisatie voor, door en met mensen met een psychische en/of psycho-sociale kwetsbaarheid.

Mensen met – veelal meervoudige en complexe – hulpvragen kunnen bij ons terecht voor individuele clientondersteuning. Wij bieden uitgebreide advies en trainingen wanneer iemand wil werken aan herstel of wil onderzoeken wat kan bijdragen aan herstel.

 

Wij werken in multidisciplinaire teams met een grote diversiteit. Van jong tot oud, van verschillende culturen of opleidingsachtergrond en vooral met ervaringsdeskundigen. Wij sturen erop een goede afspiegeling te zijn van de (lokale) samenleving.

 

Voor Steunpunt ggz is het van belang dat de stem van de inwoner wordt gehoord en serieus wordt genomen. Te vaak is beleid leidend die onvoldoende aansluit bij de rauwe werkelijkheid. Steunpunt ggz kent beide werelden (systeemwereld en leefwereld) en vervult hierin graag een brugfunctie. K2 is een organisatie die de stem van de inwoners eveneens als onmisbaar fundament van beleid ziet.

 

Expertise en ervaringen

Zelfregie en herstelinitiatieven; onafhankelijke gespecialiseerde clientondersteuning; diversiteit en inclusie; inzet ervaringsdeskundigen; positieve gezondheid; interdisciplinaire samenwerking; complexe zorgvraagstukken; het verbeteren van het adaptief vermogen van organisaties.

Foto steunpunt ggz 111871716252
Team Steunpunt GGZ Utrecht