Sjef Czyzewski

Sjef Czyzewski is een zeer ervaren bestuurder en beleidsmaker in het sociaal domein. Zo was hij bestuursvoorzitter van de GGZ-instelling Antes en Bouman GGZ (verslavingszorg). Daarnaast is hij directeur maatschappelijke dienstverlening geweest van de afdeling Sociale Zaken en Werk in Rotterdam en de faculteit Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Onlangs was hij lid van het landelijke Aanjaagteam verwarde personen. Als ervaren bestuurder en inhoudsdeskundige inspireert Sjef gemeenten en het veld samen met K2 om tot een samenhangende aanpak te komen voor personen met onbegrepen gedrag.

 

Ervaring

GGZ, onbegrepen gedrag, kwetsbare inwoners, LVB, werk & inkomen.