Nieuwsgierig?

Ik ben Maaike

Een samenleving waarin mensen worden gezien, gehoord en waarin zij optimaal kunnen meedraaien. Een samenleving waarin we samen werken aan een sociale, veilige en gezonde leefomgeving. Dit is waar ik naar streef en waar ik mij als adviseur en projectleider in mijn werk hard voor maak.

Met meer dan tien jaar ervaring in het sociaal-maatschappelijke domein, ben ik expert op het betrekken van kwetsbare groepen bij de samenleving, de transformatie in het sociaal domein en het verbeteren van lokale zorg en ondersteuning. Ik ben begonnen als maatschappelijk werker, waardoor ik ook de uitvoerende praktijk goed ken. Tegenwoordig ondersteun ik gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties in de aanpak van de maatschappelijke en sociale vraagstukken Dit kan gaan om onderzoek, een advies- of verandertraject, de ontwikkeling van een praktisch instrument of leertraject of door het samenbrengen van verschillende partijen. Met een realistische blik, kleine zichtbare stappen vooruit en hard werken, weet ik zeker dat we samen een positief verschil kunnen maken.

Laten we linken?

Expertise

Vormgeven en doorontwikkelen van de transities in het sociaal domein, participatie van kwetsbare groepen, integratie- en diversiteitsvraagstukken, versterken integrale en domeinoverstijgende samenwerking, verbeteren van zorg- en ondersteuning op lokaal niveau. Adviseur, projectleider, onderzoeker, trainer en verbinder.

Opleiding

Maatschappelijk werk en dienstverlening (Hogeschool Utrecht), Culturele Antropologie (Universiteit Utrecht)

Recente inspanningen

Case

Nieuw hoofdstuk

Na vijf jaar start er een nieuw hoofdstuk voor K2 (Next). Jolet Swagers en Anne Czyzewski zijn de eigenaren van K2 (Next) geworden. Joyce Hagenaars,...

Lees meer
Case

Nieuwe uitvoeringspraktijk voor kwetsbare inwoners

Een sluitende aanpak voor verward gedrag staat op papier. De afspraken zijn gemaakt, maar de praktijk is weerbarstig en papier geduldig. De uitvoeringspraktijk is vaak...

Lees meer

Leer het kernteam kennen