Nieuwsgierig?

Ik ben Maaike

Een samenleving waarin mensen worden gezien, gehoord en waarin zij optimaal kunnen meedraaien. Een samenleving waarin we samen werken aan een sociale, veilige en gezonde leefomgeving. Dit is waar ik naar streef en waar ik mij als adviseur en projectleider in mijn werk hard voor maak.

Met meer dan tien jaar ervaring in het sociaal-maatschappelijke domein, ben ik expert op het betrekken van kwetsbare groepen bij de samenleving, de transformatie in het sociaal domein en het verbeteren van lokale zorg en ondersteuning. Ik ben begonnen als maatschappelijk werker, waardoor ik ook de uitvoerende praktijk goed ken. Tegenwoordig ondersteun ik gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties in de aanpak van de maatschappelijke en sociale vraagstukken Dit kan gaan om onderzoek, een advies- of verandertraject, de ontwikkeling van een praktisch instrument of leertraject of door het samenbrengen van verschillende partijen. Met een realistische blik, kleine zichtbare stappen vooruit en hard werken, weet ik zeker dat we samen een positief verschil kunnen maken.

Laten we linken?

Expertise

Vormgeven en doorontwikkelen van de transities in het sociaal domein, participatie van kwetsbare groepen, integratie- en diversiteitsvraagstukken, versterken integrale en domeinoverstijgende samenwerking, verbeteren van zorg- en ondersteuning op lokaal niveau. Adviseur, projectleider, onderzoeker, trainer en verbinder.

Opleiding

Maatschappelijk werk en dienstverlening (Hogeschool Utrecht), Culturele Antropologie (Universiteit Utrecht)

Recente inspanningen

Case

Op weg naar een eigen plek

Hoe verloopt de uitstroom vanuit Beschermd Wonen? Wat vinden uitstromers en professionals al goed gaan en wat kan er verbeterd worden? Met deze vraag kwam...

Lees meer
Case

Guido de Ruiter en K2 vormen krachtig partnership

Wat is er mooier voor adviseurs dan het bundelen van kennis en kunde en het delen van ervaringen uit de praktijk? K2, adviesbureau voor maatschappelijke...

Lees meer

Leer het kernteam kennen