Nieuwsgierig?

Ik ben Maaike

Een samenleving waarin mensen worden gezien, gehoord en waarin zij optimaal kunnen meedraaien. Een samenleving waarin we samen werken aan een sociale, veilige en gezonde leefomgeving. Dit is waar ik naar streef en waar ik mij als adviseur en projectleider in mijn werk hard voor maak.

Met meer dan tien jaar ervaring in het sociaal-maatschappelijke domein, ben ik expert op het betrekken van kwetsbare groepen bij de samenleving, de transformatie in het sociaal domein en het verbeteren van lokale zorg en ondersteuning. Ik ben begonnen als maatschappelijk werker, waardoor ik ook de uitvoerende praktijk goed ken. Tegenwoordig ondersteun ik gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties in de aanpak van de maatschappelijke en sociale vraagstukken Dit kan gaan om onderzoek, een advies- of verandertraject, de ontwikkeling van een praktisch instrument of leertraject of door het samenbrengen van verschillende partijen. Met een realistische blik, kleine zichtbare stappen vooruit en hard werken, weet ik zeker dat we samen een positief verschil kunnen maken.

Laten we linken?

Expertise

Vormgeven en doorontwikkelen van de transities in het sociaal domein, participatie van kwetsbare groepen, integratie- en diversiteitsvraagstukken, versterken integrale en domeinoverstijgende samenwerking, verbeteren van zorg- en ondersteuning op lokaal niveau. Adviseur, projectleider, onderzoeker, trainer en verbinder.

Opleiding

Maatschappelijk werk en dienstverlening (Hogeschool Utrecht), Culturele Antropologie (Universiteit Utrecht)

Recente inspanningen

Case

Dag van Zorg en Veiligheid

Op de online bijeenkomst van de Dag van Zorg en Veiligheid gaf K2 een workshop over GGZ in de wijk. Samen met de Gemeente Zeist,...

Lees meer
Case

Praatplaat zorg en veiligheid in de wijk

Samen met het VLOT ontwikkelde K2 een praatplaat om de zorg voor kwetsbare inwoners in gemeenten goed te organiseren! De plaat is ook terug te...

Lees meer

Leer het kernteam kennen