26 mei 2023

Stap voor stap veranderen

Gemeente Horst aan de Maas werkt hard aan verandering! Naast een kerngroep van sleutelfiguren trainen we ook medewerkers en leidinggevenden van beleid, de backoffice en de uitvoering om te werken met de stabiliteitsaanpak. Doel: inwoners in een kwetsbare positie de juiste ondersteuning bieden -> minder stress, meer stabiliteit.


Samen met ervaringswerkers, casuïstiek uit de praktijk en het perspectief van de inwoner zelf. Zoals altijd zeer scherp vertolkt door Moos Schalekamp en Jan Faassen!