21 september 2022

Onze eerste expositie

Floor Verhagen - van Woerkum, huisarts in IJsselstein: "We werken vaak langs elkaar heen en willen graag samenwerken.”

Eveline Schell, wethouder in IJsselstein: “Het kan beter. Van een ketensamenwerking naar een netwerksamenwerking gaan is het doel.”

K2 heeft de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met professionals (GGZ, lokale toegang, huisartsen, welzijn, bemoeizorg) en beleidsmedewerkers uit IJsselstein. De samenwerking rond inwoners in een kwetsbare positie, waarbij (complexe) multiproblematiek speelt, stond centraal.

De patronen in de samenwerking hebben we verwerkt in een expositie. Tijdens de expositie zijn we het gesprek met elkaar aangegaan om de patronen te bespreken en aan te vullen. Désiré van Pel vertelde vanuit haar eigen ervaring hoe belangrijk het is om als zorgprofessional samen te werken en oprechte aandacht voor de inwoner zelf te hebben. Door het gesprek aan te gaan met elkaar kunnen de belangrijkste pijnpunten en gezamenlijke doelen geformuleerd worden. Niet door een eenzijdige presentatie, maar door directe interactie met de professionals, ervaringsdeskundigen, beleidsmakers en bestuurders. Zo nemen we meteen de eerste concrete stap op weg naar netwerksamenwerking.