2 augustus 2022

Verklein de afstand tussen het medische en sociale domein

Zorg en Sociaalweb vroeg K2 om een artikel te schrijven over zorg en welzijn als gelijkwaardige partners in de wijk. We kropen in de pen en beschreven hoe we het medisch domein en het welzijnsdomein op simpele wijze met elkaar kunnen verbinden. 

 

Als de oplossing niet medisch is

Huisartsen zien vaak inwoners met psychische en gezondheidsproblemen waar niet altijd een medische oplossing voor is. Soms kan de inzet van welzijn wel helpen. Maar hoe kan de huisarts er zeker van zijn dat een inwoner met alleen een doorverwijzing daadwerkelijk bij een welzijnsprofessional terecht komt? Juist bij mensen in een zeer kwetsbare positie is een doorverwijzing vaak niet voldoende. Zij hebben het nodig om direct na een consult met de huisarts bij een welzijnsprofessional naar binnen te kunnen lopen. Maar hoe doe je dat? 

 

Samen de drempel over

Wij pleiten ervoor om een welzijnsprofessional letterlijk te plaatsen in een huisartsenpraktijk. Geen nieuwe functie, maar puur het verplaatsen van de werkplek van de welzijnsprofessional. Let wel, deze professional heeft geen bureaufunctie, neemt na een kort gesprek direct de inwoner aan de hand om samen die nodige beweging te krijgen of naar dat buurthuis te gaan. 

 

Voordelen voor de samenwerking

Dit werkt niet alleen in het voordeel van inwoners, maar het draagt ook bij aan het verstevigen van korte lijnen tussen huisartsen en welzijnsprofessionals. De deur staat open, je komt makkelijk bij elkaar langs, stemt sneller af, problemen worden breed opgepakt en er wordt een combinatie geleverd van benodigde medische hulp en sociale ondersteuning.

 

Houd het simpel!

Wij denken dat deze inzet er echt aan bij kan dragen om integraal en domein-overstijgend aan problemen en oplossingen te werken en gelijk tot actie te komen. Maar we ervaren ook dat iedereen onbewust erg goed is in complex denken en daarom integraal werken heel groots en ingewikkeld maakt. Onze boodschap; Houd het simpel! Met veel kleine en concrete stappen, komen de huisartsen, welzijnsprofessionals en vooral inwoners samen een stuk verder.