2 mei 2022

Openheid over het gedeelde én ieders eigen belang

Openheid over het gedeelde én ieders eigen belang is een belangrijke factor voor een succesvolle dialoog. 
 
K2 begeleidt in de regio Lekstroom de dialoogfase van de dialooggerichte aanbesteding Gezinsvormen. De regio voert met de geselecteerde aanbieders vier dialooggesprekken om de nieuwe opdracht gezinsvormen met elkaar aan te scherpen en te concretiseren. Samen met ervaringsdeskundigen, netwerkpartners binnen de regio, en met inspirerende vernieuwers. Belangrijk onderwerp voor een goede start van de dialoog: het gedeelde belang (passend en effectief aanbod van gezinsvormen), maar juist ook ieders eigen belang daarbij.